Logga in

Vi får inte se vårt ­egenkontrollprogram – är det ok?

Publicerad
11 aug 2021, 05:45
| Uppdaterad
14 dec 2023

­Fråga: Jag och en nyanställd kollega gjorde ett jobb ­tillsammans, och när vi skulle kontrollera anläggningen frågade jag om hon sett vårt egenkontrollprogram. Det hade hon inte, och det har inte jag heller, trots att jag har arbetat på företaget i många år. Vi ­diskuterade det här, och visst är det väl så att vi har rätt att se ­egenkontrollprogrammet?

Svar: Ni har inte bara rätten att se ert EKP, ni måste se det! Alla elinstallationsföretag är skyldiga att ha ett EKP enligt elsäkerhetslag 2016:732, där det bland annat ska finnas en beskrivning av metoder och rutiner för den planering och kontroll av de elinstallationsarbeten som företaget utför. Vilken metod och rutin följde du och din kollega i ert uppdrag? Ni kan ju omöjligt leva upp till ert EKP om ni inte känner till det?! 

Kanske chefen tycker så här?
”Egenkontrollprogram är bara tjafs”

Mer om egenkontrollprogram:
Måste jag visa vårt egenkontrollprogram?

Här pekar jag med hela ­handen och ber er att omgående ta kontakt med er ­arbetsgivare och kräva att få ta del av ert EKP. Ett EKP är som ert företags interna föreskrift och måste alltså följas. Oavsett hur kompetenta du och din kollega är, så måste ni ta del av ert företags EKP.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.