Logga in

Hur funkar hierarkin inom elsäkerhetsområdet?

Publicerad
1 apr 2020, 06:15
| Uppdaterad
14 dec 2023

Elsäkerhetsexperten Cecilia Axelsson får ofta ­frågor om hur ­hierarkierna på elområdet hänger ihop. Här rätar hon ut de ­vanligaste frågetecknen.

Vilka krav måste följas?
— EU-direktiven finns överst i hierarkin. Här finns övergripande och generella direktiv såväl som direktiv som enbart omfattar vissa produkter, maskiner och utrustningar. Det är tvingande skrifter, som du måste följa. Detsamma gäller Sveriges lagar, förordningar och föreskrifter. Inom elsäkerhetsområdet är det ELSÄK-FS som Elsäkerhetsverket tar fram, men även Arbetsmiljöverkets och Boverkets föreskrifter påverkar elområdet och är tvingande.

Testa dig själv: I vilken ordning kommer de olika skrifterna i elområdets hierarki?

Varför innehåller inte ­föreskrifterna så många detaljer längre?
— ELSÄK-FS är i dag så kallade ramföreskrifter. De innehåller sällan detaljer utan mer övergripande ramar för elsäkerheten. Detaljerna anges nu i stället i branschpraxis, som Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, ESA, Skötselstandarden SS-EN 50110-1 och industrins SSG:s standarder. De innehåller riktlinjer och rekommendationer som anger ett eller fler sätt att uppfylla de tvingande skrifterna på.

Cecilia Axelsson svarar också på: Ska egen­kontrollen dokumenteras – eller inte?

 Måste jag följa branschpraxis?
— Nej, det är inget krav. Men i de allra flesta fall följs rekommendationerna, de är ofta väl ­genomarbetade och anpassade till branschen.

FAKTA

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.

Och hur var det nu: Kan jag strunta i Elinstallationsreglerna?

Men om tillverkarens anvisningar skiljer sig från branschpraxis?
— Mellan föreskrifter och branschpraxis ligger tillverkarens anvisningar som alltså gäller före exempelvis svensk standard. Det innebär att tillverkarens anvisningar ska följas oavsett vad som står i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

Hur hänger föreskrifterna ihop med branschpraxis?

— I vissa fall ger föreskrifterna svensk standard presumtion. Det innebär att föreskriften ger svensk standard förhandsgodkännande och pekar på att den ska användas. Så är fallet med Elinstallationsreglerna. Föreskriften ELSÄK-FS 2008:1 anger att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger ­betryggande säkerhet mot ­person- eller sakskada på grund av el. Om svensk standard, i det här fallet Elinstallationsreglerna, tillämpas som komplement till föreskriften anses anläggningen vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas.

Missa inte: Slösar du också tid på onödig skyddsutjämning?

Gäller det allt i Elinstallationsreglerna?
— Nej. För lågspännings­anläggningar ges presumtion till de delar i Elinstallationsreglerna som anger regler för utförande och skydd mot person- eller sakskada på grund av el. Om du vill frångå de delarna ska du dokumentera hur du har tänkt. Och du får aldrig försämra elsäkerheten genom ett avsteg. Bara hålla samma nivå eller förbättra den.