Logga in

Måste jag visa vårt egenkontrollprogram?

Publicerad
16 jun 2020, 08:22
| Uppdaterad
14 dec 2023

Snart har det gått tre år sedan den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft. Men många elektriker undrar fortfarande vad som gäller mellan elfirman och kunden. Här reder Cecilia Axelsson ut de vanligaste frågorna.

Kunden vill se vårt ­egenkontrollprogram. Måste jag verkligen visa upp det?

— Visst kan kunden be om att få se egenkontrollprogrammet. Men ditt elinstallationsföretag har absolut ingen skyldighet att lämna ut det, eftersom det är interna rutiner. Vissa företag har inget emot att visa upp det, men det är alltså inget krav. 

Cecila svarar på fler frågor om egenkontrollen: Ska den ­dokumenteras – eller inte?

Vilket ansvar har inne­havaren — och vilket har elfirman?

— Innehavaren har det övergripande ansvaret för att anläggningen är säker mot person- och sakskada. Där ingår både att kontrollera att personer som utför arbete har rätt kompetens och att själv kontrollera anläggningen så att den är säker. 

— Elinstallationsföretagen ansvarar i sin tur för att ha den kompetens som krävs för att utföra de elinstallationsarbeten som de tar på sig och att de arbeten de utför är säkra mot person- och sakskada. Elinstallationsföretag ska även ha ett egenkontrollprogram. Att registrera företaget på Elsäkerhetsverkets hemsida och fylla i de verksamhetsområden man har kompetens inom är också ett krav för alla elinstallationsföretag som utför arbeten på andras anläggningar.

FAKTA

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.

Måste privatpersoner kolla upp elinstallationsföretag?

— Ja, enligt elsäkerhetslagen så är det innehavaren av en anläggning som ska se till att det arbete som utförs på anläggningen utförs av personer med rätt kompetens. Det gäller oavsett om innehavaren är en privatperson eller ett företag. Det här är inget nytt utan gällde även innan den nya elsäkerhetslagen.

Hur ska en privatperson kunna avgöra vår kompetens?

— Alla innehavare som är i behov av elinstallationsarbeten kan ta hjälp av Elsäkerhetsverkets nättjänst ”Kolla elföretaget”. Tjänsten är gratis och det finns information om vad man ska tänka på när man anlitar ett elinstallationsföretag. Är man osäker så kan man alltid ringa Elsäkerhetsverket och be om hjälp med hur man ska tolka informationen.  

Kan Elsäkerhetsverket ­rekommendera mig som elinstallatör?

— Elsäkerhetsverkets uppgift i det här fallet är att föra register och lägga upp uppgifter på sin hemsida. Att rekommendera elinstallationsföretag är inget som de gör.