Logga in

Hur ofta måste jag repetera elinstallationsreglerna?

Publicerad
31 aug 2020, 10:47
| Uppdaterad
14 dec 2023

Fråga: Jag har svårt att få loss tid för att utbilda mig – hur ofta måste jag repetera exempelvis Elinstallationsreglerna?

Svar: Tidigare fanns råd i starkströmsföreskrifterna att viss utbildning skulle repeteras minst var tredje år. I dagens föreskrift är den texten ersatt av rådet att kunskap och utbildning ­behöver uppdateras regelbundet, ELSÄK-FS 2006:1 Till 4 §.

Cecila vet också om fastighets­skötaren får byta fasadbelysningen själv eller inte

Kabelfråga: Kollegan väljer 5G2,5 för matande kabel — är det ok?

Tidsangivelsen är alltså borttagen. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetstagarna har den utbildning som behövs, men bedömningen av utbildningsbehovet bör alltid ske i dialog. Den tidigare skrivelsen på minst var tredje år har blivit lite av en branschpraxis. Det är heller inte ovanligt att elinstallationsföretag skriver i sitt egenkontrollprogram att tidsintervallet är på tre år för repetition av utbildning inom vissa skrifter så som Skötsel av elanläggningar SS-EN 50 110-1 och Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Egenkontrollprogrammet är företagets interna föreskrift och måste alltid följas.