Logga in

Får fastighets­skötaren byta fasadbelysningen själv?

Publicerad
27 maj 2020, 08:00
| Uppdaterad
14 dec 2023

Fråga: Jag installerade ­nyligen på en skola. Fastighetsskötaren där hade bytt ut fasadbelysningen på hela byggnaden. Han är inte elektriker, och han visste inte vad ett egenkontrollprogram var för något. Var det rätt att han bytte belysningen själv?

Svar: Nej, i det här fallet verkar det inte stämma eftersom han inte vet vad ett egenkontrollprogram är. Det finns vissa utföranden av elinstallationsarbeten som är undantagna kravet på att ha auktorisation eller omfattas av ett egenkontrollprogram. I föreskriften ELSÄK-FS 2017:2 3 kap 1 § anges undantagen. En av punkterna omfattar just ljusarmaturer.

Cecilia vet också om det var rätt att jorda pansarrören

Testa dig själv: Kan du hierarkin inom elsäkerhet?

Men punkten omfattar bara utbyte av ljusarmaturer i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder.

Fasadbelysning sitter utomhus så utbyte av dem ska göras av en elinstallatör eller av en person som ingår i ett egenkontrollprogram. Det här kan vara en känslig punkt att ta upp med sin kund, men du ska absolut göra det ändå. Förhoppningsvis ställer de sig positiva till att få information om vad som gäller och hur de ska göra i framtiden. Det visar också att du är seriös i ditt arbete och en entreprenör som vill kundens bästa.