Logga in

Ska egen­kontrollen ­dokumenteras – eller inte?

Publicerad
4 mar 2020, 06:05
| Uppdaterad
14 dec 2023

Fråga: Min arbetskompis säger att egenkontrollen inte behöver dokumenteras. Men i Elinstallationsreglerna Del 6 så står det ju att kontroll före idrifttagning ska dokumenteras. Vad är det som gäller?

Elinstallatörens expert Cecilia Axelsson svarar:

Det här är en vanlig fråga som ställs allt oftare i och med de nya kraven på egenkontrollprogram som kom 2017. Enligt starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2017:3 så ska ett egenkontrollprogram innehålla system och rutiner för den kontroll av ett utfört arbete som säkerställer att en anläggning ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Men det finns inget krav på att den här kontrollen ska dokumenteras.

Läs också: Första gången ett egenkontrollprogram prövas i domstol – fälls

Du har helt rätt i att Del 6 i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 anger att kontroll före idrifttagning ska dokumenteras. Men detta är en del i Elinstallationsreglerna som inte behöver följas enligt ELSÄK-FS 2008:1.  Om kontrollen ska dokumenteras eller inte styrs därför av vad elinstallationsföretaget skriver i sitt egenkontrollprogram. Så din kompis har kanske rätt — om det INTE står i egenkontrollprogrammet att kontrollen ska dokumenteras!

Har du också missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

FAKTA

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.