Logga in

Finns ingen detaljreglering kring uppdelning av faser

Publicerad
10 maj 2021, 08:30

Kan man dela upp en trefasgrupp (3L, 1N, 1J) i tre enfasgrupper? Tidigare fanns restriktioner mot en sådan kretsuppbyggnad. Men varför är det okej i dag? Det reder standardexperten Joakim Grafström ut.

Under en renovering hemma i villan skulle Darek Nowak byta från elradiatorer till golvvärme. Men radiatorerna var inkopplade med trefas, medan golvvärmen skulle ha enfas.

– Jag hade läst att det kunde vara möjligt att dela upp faserna mellan rummen. Men när jag frågade olika elektriker om det fick jag olika svar, säger Darek Nowak som inte själv är elektriker.

Han la upp frågan i Facebook-gruppen Inget elfel, men… och fick även där många olika svar. Därför gick frågan vidare till Elinstallatören.

Mer om trefas:
Falsk ­trefas – hur mår neutralledaren?

Gäller att vara noggrann:
”Viktigt att kolla vad man har för matning in”

– Förhoppningsvis är det okej att splitta trefasen, så att jag får en fas till badrummet, en till stora sovrummet och en fas till två mindre sovrum. Alternativet är att dra nya utanpåliggande rör, för att få plats med alla nya kablar, men det är ju ganska fult, säger Darek Nowak.

”En anledning till att det fanns restriktioner är att det förr vanligen användes smältsäkringar, vilka inte medger samtidig frånkoppling av alla faser vid ett enpoligt fel.”

Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert hos SEK Svensk Elstandard

Enligt Elsäkerhetsverket finns ingen detaljreglering i föreskrifterna kring uppdelning av faser, eftersom det ingår i elinstallationsreglerna som är en standard. Myndigheten får inte göra tolkningar av standarder.

Rådet är att följa standarden (SS 436 40 00) och god elsäkerhetsteknisk praxis (Elsäk-FS 2008:1 kap 2). Då är det ofta helt okej att splitta trefas till enfas. Inget förbjuder det, men bedömningen måste göras från fall till fall.

– Man kan dela upp en trefasmatning om man är noggrann med dokumentation och märkning av anläggningen, så att det tydligt framgår hur det är gjort, säger Rolf Källkvist, elinspektör hos Elsäkerhetsverket.

Viktigt att ha koll:
”Men satan… farligt som faan!”

Även Joakim Grafström hos SEK Svensk Elstandard menar att det går bra att dela upp en trefasgrupp, med endast en neutralledare. I så fall enligt elinstallationsreglernas avsnitt 521.8.2. Där sägs bland annat, gällande skyddsanordningen, att det ska gå att frånskilja alla spänningsförande ledare samtidigt.

Vad är viktigast att tänka på vid uppdelning av trefas?

– Dokumentation av kretsuppbyggnaden, så att det går lätt att underhålla kretsarna. Om såväl enfas- som flerfasbelastningar ska anslutas är det viktigt att säkerställa att den automatiska frånkopplingen fungerar för alla typer av fel. Det gör man säkrast genom att använda ett trepoligt skydd som frånkopplar alla faser vid ett enpoligt fel.

Varför tror du det råder så många uppfattningar om hur man ska göra?

– Det fanns för många år sedan restriktioner mot en sådan kretsuppbyggnad. Det kan ha levt vidare i muntlig tradition från äldre yrkesfolk till yngre. En anledning till att det fanns restriktioner är att det förr vanligen användes smältsäkringar, vilka inte medger samtidig frånkoppling av alla faser vid ett enpoligt fel.