Logga in

Enfas och induktionshäll – är det ens möjligt?

Publicerad
22 apr 2021, 08:49

Är stickproppar för enfas lämpliga för anslutning av moderna spisar med hög effekt? Frågan ställs i en anmälan till Elsäkerhetsverket om vissa spismodeller. Och var går gränsen för när det blir farligt?

Marknaden utvecklas mot snabbare spisar som kräver mer effekt. Fler och fler spisar kan också anslutas till 230 Volt, enfas eller trefas. Men i vissa äldre anläggningar, där det exempelvis saknas nolla i spisuttaget, kan det vara praktiskt omöjligt att installera en sådan spis utan att bygga om.

Om spisen/ugnen har stickproppsanslutning bör vägguttaget enbart mata spisen och ingen annan utrustning. Annars är risken stor att säkringen frånkopplar.

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert Installatörsföretagen.

Per Samuelsson, Elsäkerhetsverket.

– Ett stort ansvar ligger på kunden, som måste veta vad hemmet har för elanläggning. Det är bra att ta hjälp av en elektriker innan kartongen med spisen står i hallen, säger Per Samuelsson, chef för Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

I början av året fick Elsäkerhetsverket in en anmälan om spismodeller som säljs med så kallade Norwesco-don, stickproppar för enfasanslutning. Anmälaren menar att donen inte är användbara för anslutning av de här spisarna, som har maxeffekt på drygt 10 kW.

– Det kan innebära uppemot 40 Ampere, vilket inte är ok för en 16A-säkring. Men vi hittar inga sådana produkter som säljs i butik i Sverige. Produkterna är vanligare i Norge, säger Per Samuelsson.

Alla don funkar inte
Efter felkopplingen: Norwesco stoppar norska spisdonet

Kan bli besvärligt
Boost på induktionsspisen: ”Hela lägenheten blev utan ström”

Att allt fler köper sina spisar på elvaruhus är en del av problemet, menar en elektriker som vill vara anonym. Informationen är minimal vid försäljningen och i manualerna om vad som gäller vid inkopplingen.

– Vissa spisar levereras med kabel och stickpropp, som enfas, men ska kopplas in som trefas. Normalt för en trefasinkoppling är 7,5 kW, men många induktionshällar kräver mer, säger elektrikern som är verksam i Stockholm.

Han har kommit till lägenheter där nollan brunnit av, och mätt upp 30 Ampere vid samma nolla. Troligen berodde det då inte enbart på spisen, men riskerna ökar ändå när gränserna tänjs gentemot huvudsäkringen, menar stockholmselektrikern.

– Värme skapar glapp i gamla elcentraler, så frågan är hur mycket effekt man kan ha i köket i äldre hus utan att det blir farligt?

Läs också: Var uppmärksam vid köp från elvaruhus
Elsäkerhetsverket synar Elgigantens installationer

Fredrik Byström Sjödin

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert hos Installatörsföretagen, säger att de nya spisarna knappast är en risk för personsäkerheten. Säkringen ska frånkoppla kretsen långt innan ledningarna överhettas. Men det kan bli besvärligt ändå.

– Det är naturligtvis problematiskt om en ny spis upplevs som att den inte fungerar på grund av att säkringen hela tiden kopplar från, säger han.

Rådet till elektriker som ska installera nya spisar är att skaffa sig ordentlig anläggningskännedom före uppdraget. Finns det trefas där spisen/hällen/ugnen ska installeras? Eller är det bara framdraget enfas? I så fall går det oftast inte att installera till exempel en induktionshäll, menar Fredrik Byström Sjödin.

– Om spisen/ugnen har stickproppsanslutning bör vägguttaget enbart mata spisen och ingen annan utrustning. Annars är risken stor att säkringen frånkopplar, tillägger han.

FAKTA TÄNK PÅ DET HÄR OM DU VILL HA EN KRAFTFULL SPIS

  • Kolla elsystemet innan du beställer spisen/induktionshällen. Har du enfas eller trefas till köket? Vilka sorters säkringar finns? Vilken area har kablarna till spisen? Ta gärna hjälp av en elektriker.
  • Se till att få ordentlig information från tillverkaren/säljaren om vad som krävs för att din spis ska fungera.
  • Om köket har enfas: Kolla hur stor spisens säkring är. 20 Ampere är minimum för inkoppling av en spis med effekt uppemot 11 kW, men räcker kanske inte ändå. Var beredd på att alla plattor inte går att köra på max samtidigt.
  • Har spisen/ugnen stickproppsanslutning? I så fall bör vägguttaget enbart mata spisen och ingen annan utrustning. Stor risk annars att säkringen frånkopplar ofta.
  • En fristående ugn bör matas med en egen grupp från centralen, i stället för med samma matning som spishällen.