Logga in

Att klippa nollan helt ingen bra idé

Publicerad
24 maj 2021, 08:30

Kan nollan överbelastas om en trefasgrupp delas upp i tre enfasgrupper? Och vad händer med fasförskjutning och övertoner? Frågorna är många och Elinstallatören reder ut svaren med hjälp av en teknisk expert.

Frågan om det går att dela upp en trefasgrupp (3L, 1N, 1J) i tre enfasgrupper engagerar många. Om det vittnar kommentarerna till Elinstallatörens artikel.

Läs också:
Finns ingen detaljreglering kring uppdelning av faser

”Överströmsskydden (säkringar och dvärgbrytare) kommer att lösa ut innan returströmmen i en trefasgrupp blir för stor.”

Joakim Grafström, teknisk expert hos SEK Svensk Elstandard

En undran är vad som händer med nollan/neutralledaren? Tekniskt sett kan det vid trefas bli en högre strömstyrka än vad den matande kabelns storlek medger, påpekar en läsare. Då är inte en 10A-säkring så mycket. Nollan blir den mest utsatta då den ska returnera summan av faserna, menar läsaren.

Men nollan överbelastas inte på grund av att det blir enfasiga belastningar, svarar Joakim Grafström, teknisk expert hos SEK Svensk Elstandard.

– Anledningen är att summan av strömmarna är en vektorsumma. Det är alltså inte bara att lägga ihop strömmarna, säger han.

En viss fasförskjutning kan förekomma, beroende på balansen i anläggningen och hur stor reaktiv effekt som är ansluten. Kondensatorer och spolar i anslutna apparater är sådant som ger fasförskjutning av strömmen. En stor snedbelastning av faserna kan påverka elnätet.

– Men att dela upp en trefasgrupp i enfasgrupper påverkar inte nämnvärt. De flesta elapparater förbrukar inte så stor reaktiv effekt, säger Joakim Grafström.

Något som skulle kunna påverka returströmmen i neutralledaren är om de inkopplade lasterna har olika effekt.

– Överströmsskydden (säkringar och dvärgbrytare) kommer dock att lösa ut innan returströmmen i en trefasgrupp blir för stor, säger Joakim Grafström.

ATT KLIPPA NOLLAN helt är ingen bra idé, menar han, även om den inte alltid behövs. Så är till exempel fallet om tre- eller tvåfasbelastningar med huvudspänningen 400 Volt ansluts – som tvåfasiga elradiatorer eller vissa motorer.

Bra att ha koll på nollan:
Falsk ­trefas – hur mår neutralledaren?

Trefas in i hus:
Kunderna fick 400 V i uttagen

En annan fråga är om det efter en uppdelning till enfas går att blanda laster med 400 V och 230 V? Ja, det går bra, enligt den tekniska experten. Så länge trepoliga överströmsskydd används.

Övertoner ska man också vara uppmärksam med. I vissa fall kan överströmsdetektering behövas i neutralledaren, menar Joakim Grafström som tipsar om läsning kring detta i elinstallationsreglerna avsnitt 431.2.3.

Vad är enligt dig de viktigaste sakerna att tänka på vid delning av trefas?

– Framför allt finns två skillnader mot ”vanliga” en- och trefasgrupper:

1. Dokumentera att en trefasgrupp används till enfasbelastningar.

2. Om det finns både en- och trefasbelastningar anslutna – se till att ha ett trepoligt skydd med samtidig frånkoppling av alla tre faserna.