Logga in

”Fem stycken 2,5 mm2 i ett 15,2-rör…njae”

Publicerad
20 nov 2023, 07:47

Byte från enfas- till trefasmatning i lägenheter innebär ny kabeldragning. Ibland kan det bli trångt. Hur smala får kablarna vara och hur många kan man trycka in i ett befintligt rör?

”En installatör ska byta från enfas- till trefasmatning i en hyresfastighet. Röret upp från centralen är ett gammalt stålrör om 15,2, vilket gör det nästan omöjligt att dra 5×10 mm2 eller ens 5×6 mm2 igenom. Avsäkras med 16 ampere. Räcker det med 5×4 mm2 som matning?” lyder en fråga i Facebookgruppen Fluxio.

Det beror på kabellängd och förimpedans, menar en kommentator. Med väldigt korta stigare, för små lägenheter, kan man klara sig med 2,5 mm2 och spänningsfallet blir styrande. Men då finns ingen möjlighet att säkra upp i efterhand, och det är viktigt att märka mätartavlan med ”max säkringsstorlek 16 ampere”.

”Det blir helt enkelt för trångt i ett 15,2-rör. Det blir inte elsäkert när det inte finns tillräckligt med plats och ledarna riskerar varmgång och i värsta fall att smälta ihop med tiden.”

lars sundbom, elinstallatör i luleå

Mer om stigare:
Fem råd för att dra stigare i sopnedkast

Läs också:
”Att koppla om till trefas är jätteenkelt!”

Elinstallatören Lars Sundbom i Luleå är ändå tveksam till att dra så klen kabel. 

– Det skulle vara om man installerar ett fyrledarsystem (TN-C). Då är kravet för PEN-ledaren minst 10 mm2 och det fungerar inte här. Alternativet är ett femledarsystem (TN-S), men fem stycken 2,5 mm2 i ett 15,2-rör…njae, säger han.

Han hänvisar till Svensk Standard och att elinstallationerna ska uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis. Standarden rekommenderar max fyra 2,5 mm2-ledare i ett 16-millimetersrör. 

Det finns dock inga absoluta krav på area på en stigare, menar Lars Sundbom – så länge ledarna tål maximala belastningen, utlösningsvillkoren är uppfyllda och PEN-ledaren är minst 10 mm2 (fyrledarsystem). Problemet som beskrivs i Fluxio är framför allt rördimensionen.

När enfas görs om till trefas behövs ofta fem ledare, vilket kräver mer utrymme i röret. Förutom att det blir tre fasledare, i stället för en, krävs separata neutral- och jordledare i samma dimension som fasledarna. Alternativet med tre fasledare och en PEN-ledare om 10 mm2 tar också plats.

– Det blir helt enkelt för trångt i ett 15,2-rör. Det blir inte elsäkert när det inte finns tillräckligt med plats och ledarna riskerar varmgång och i värsta fall att smälta ihop med tiden, säger Lars Sundbom.

Läs också:
Kan jag byta maskinens 4-ledarkabel till en handske med 5 stift?

I fallet som beskrivs skulle han säga till kunden att det gamla röret inte går att använda för ändamålet.

Är en lösning att byta till ett bredare rör?

– Allt är möjligt förstås, men det kanske inte är ekonomiskt försvarbart att bila upp väggar i ett betonghus för att byta ut rören? I stället får man titta på alternativa kabelvägar och förläggningssätt, säger han.