Logga in

Falsk ­trefas – hur mår neutralledaren?

Publicerad
2 dec 2020, 05:45
| Uppdaterad
23 mar 2021

­Fråga: Vid ett arbete i en äldre lägenhet blev jag lite fundersam. Lägenheten matades med enfas 6 mm2 25 A från en källarcentral, men spisen i köket hade en trefasmatning på 2,5 mm2 16 A. Centralen var ganska ny med dvärgbrytare så jag gissar på ett den bytts på senare tid i samband med ett ROT-jobb. Hur mår neutralledaren i det här fallet? Borde inte den bli kraftigt överbelastad?

Svar: Visst har du rätt. Eftersom lägenheten matas med enfas så kan bara den fasen nyttjas efter centralen. Trefassystemet bygger på fasförskjutning mellan faserna, och vid jämn belastning utan övertoner blir strömmen i neutralledaren noll.

Mer Cecilia:
Får jag använda blå ledare som tändtråd?

I det här fallet när lägenheten matas med en fas och en utgående grupp matar en trefasbelastning, blir returströmmen i neutralledaren exempelvis L3+L3+L3 eftersom vi inte har någon fasförskjutning. Belastningsströmmen till spisen kan utan problem ligga på exempelvis 16 A i respektive fasledare utan att dvärgbrytarna frånkopplar, och problemet är ju att vi inte har ett trefassystem i den här lägenheten.

Det felskydd som frånkopplar först blir i stället det som sitter i källarcentralen. Och det är en säkring på 25 A. Neutralledaren i kabeln riskerar alltså att tvingas leda på tok för hög returström under normal belastning. Det här är ett ytterst tveksamt sätt att utföra en elinstallation på. Men om det görs så ska det finnas överlastdetektering för neutralledaren, SS 4364000 431.2.1.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.