Logga in

”Det är bra att kolla att det finns en nolla i spisuttaget”

Publicerad
24 jan 2022, 05:45
| Uppdaterad
27 jan 2022

Hur kraftig kabel behövs egentligen vid anslutning av en spishäll? Och varför är en viss kabel förmonterad? Spismarknaden ändras snabbt och Elinstallatören ger några tips i den nya situationen.

”Varför kommer spishällar nuförtiden med förmonterade 3×4 kvadratmillimeter anslutningskablar?!” Efter att ha tvingats byta en lång rad kablar skickade elektrikern i Östersund ut en frustrerad fråga i Facebook-gruppen Inget elfel, men…

”I stort sett alla hällar går att koppla med 2-fas. Problemet är att jag i nio fall av tio får byta anslutningssladd till en 4×1,5 mm2, och bara kasta denna 3×4 som säkert kostat en hundring att montera på fabrik. Bättre att leverera helt utan kabel i så fall.” menar elektrikern.

“Det är också bra att kolla att det finns en nolla i spisuttaget. I Sverige ska vi ha en nolla per grupp.”

Magnus Pernils, elektriker hos Mega El i Borlänge

Nya utmaningar:
Boost på induktionsspisen: ”Hela lägenheten blev utan ström”

Mer om spisar:
Enfas och induktionshäll – är det ens möjligt?

Frågan engagerar och svaren i tråden vittnar om att vardagen för spisinstallatörer ser olika ut i olika delar av landet.

Magnus Pernils

– Det som anses säkert enligt svensk standard är 5×1,5 kvadratmillimeter anslutningskabel för spishällar. Ibland sitter blå och grå kabel ihop, ibland även brun och svart. Men man måste också följa tillverkarens anvisningar. Det gör att förutsättningarna kan variera en hel del, säger Magnus Pernils som arbetar med service och installation hos Mega El i Borlänge.

Han tror att frustrationen som vissa i branschen upplever kring spishällar beror på att marknaden ändrats snabbt på senare tid. Många nya produkter har dykt upp och de flesta säljs över hela världen.

– Förr var det enklare då inkopplingarna var mer enhetliga. De flesta spisar anslöts med trefas och 400 Volt. I dag är många hällar utvecklade för enfassystem och 230 Volt. Produkterna är sedan anpassade så att vi kan använda flera faser i Sverige, säger Magnus Pernils.

Om en spishäll ska kopplas in med enfas behöver säkringen vara för minst 20 Ampere. Enfassäkringar till kök finns i många miljonprogramshus, byggda på 1960- och -70-talen. Men även där gäller det att se till att inte för många apparater kopplas på samma säkring.

Många frågor:
Falsk ­trefas – hur mår neutralledaren?

– Det är också bra att kolla att det finns en nolla i spisuttaget. I Sverige ska vi ha en nolla per grupp, säger Magnus Pernils.

Han berättar att han stött på tillverkaranvisningar som visar hur man kopplar in två nollor. Det beror på att en del länder, till exempel Nederländerna, har system med två nollor. 

– Då får man lista ut en del själv, säger Magnus Pernils som samtidigt tycker att det vore rimligt om tillverkarens anvisningar var anpassade till marknaden där produkten säljs.

Inte så tydligt – hur ska det vara här? Foto Magnus Pernils
Bättre och tydligare för svenska elektriker. Foto Magnus Pernils

Annars menar han att det vanligaste misstaget han sett är en bygel mellan skyddsjord och nolla. Det leder ofta till att jordfelsbrytare löser ut. I värsta fall, om fel utrustning blir spänningsförande, kan elektronik brännas sönder.

Flera elektriker i Facebook-tråden är överens om att det vore bättre om spishällar levererades utan förmonterad anslutningskabel.

– En-, två-, eller trefas är egentligen ingen stor sak. Sedan vilken kabel vi använder är olika för alla, säger elektrikern Christopher Berg.

Även Elsäkerhetsverket menar att de flesta spisar kan kopplas in på olika sätt. Per Samuelsson, chef för produktavdelningen, tipsar om möjligheten att sänka maxeffekten på spisen i inställningarna. På så vis kan belastningen anpassas efter säkringens storlek och en-, två-, eller trefas.

– Om det saknas installationsanvisningar, på svenska, för hur spisen ska kopplas in i svenska bostäder är spisen inte avsedd att säljas i Sverige. Då ska den inte kopplas in här, tillägger han.