Logga in

Assemblin installerar P-hus i trä i Malmö

Publicerad
4 maj 2021, 14:52

120 laddplatser, solceller, fastighetsbatteri och dagvatteninsamling till växterna på den stora grönskade fasaden. Mycket installationsteknik krävs för att göra ett p-hus mera klimatsmart.

Text

PRESSMEDDELANDE FRÅN ASSEMBLIN:

I det nya bostadsområdet Sege Park i Malmö byggs nu ett sex våningar högt p-hus med träkonstruktion som förses med flera klimatsmarta lösningar. Assemblin bidrar med elinstallationer i det hållbara p-huset.

Speciellt fästa dosor och rör i trähus (från 2015)
Risk för ”ljudkortslutning” mellan inner- och stomväggar – men för installatörerna finns också fördelar

Fler ordrar (Från 2021)
Assemblin i multiprojekt i Linköpings nya stadsdel

– Naturligtvis är vi glada att få vara med i detta projekt som innehåller så många smarta och gröna lösningar, säger Patrik Lindqvist, projektchef vid Assemblin El i Malmö. Vi installerar bland annat ett system som via en batterilösning gör det möjligt att lagra energi från solcellerna som installeras på byggnadens tak.

Projektet är en del av en satsning inom regional utveckling i EU kallad ACCESS, Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems. Malmö är en av fyra utsedda platser i Nordsjö-området där pilotprojekt pågår inom satsningen.

Parkering Malmö, som tillsammans med Lloyd’s Arkitektkontor står bakom projektet, har höga hållbarhetsambitioner för byggnaden som en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus. Här används material som kan återbrukas eller som redan är återbrukade och samtidigt ger trä som byggmaterial en flexibilitet i konstruktionen. Huset förses med 1 500 kvm grönskande fasader som bevattnas med hjälp av en dagvattenreservoar under huset. Den samlar upp både regnvatten från parkeringshusets tak och dagvatten från omkringliggande gator, och avlastar därmed stadens ledningsnät vid skyfall.

Från 2016:
Sverige får världens högsta trähus

Invigningen av parkeringshuset är planerad till våren 2022.