Logga in

Installation i trähus – en utmaning

Publicerad
10 mar 2015, 09:28

Nu byggs allt fler stora hus helt i trä, ofta flera våningar höga. Sådana hus erbjuder nya utmaningar för elinstallatörerna. I Kvillebäcken i Göteborg är ett sådant här bygge i full gång. Elinstallatören for dit för att prata med byggherre och elinstallatör om vad den nya byggtekniken innebär.

På norra Göta älv-stranden i Göteborg byggs den nya stadsdelen Kvillebäcken. Här blir 2 000 nya bostäder, med nära tillgång till Kvillebäckens köpcenter och bara några minuters spårvagnsfärd in till City.

Ett av husen är ett femvåningshus i trä. Det byggs i egen regi av Derome Mark & Bostad, med ett litet nystartat elinstallationsföretag som totalentreprenör för el och tele. Att bygga stort i trä ställer speciella krav – också på elinstallationen. Särskilt här i en stadsdel med ovanligt högra krav på ljudisolering och andra miljöfaktorer.

– Vi är flera byggherrar här i Kvillebäcken och alla har vi fått skriva under det så kallade Kvillebäcksfördraget. Det är en överenskommelse som stipulerar olika normer som gälla i det här området. Bland annat handlar det om att ljudklass C, som är normalt för den här typen av fastigheter, inte godtas utan här är det ljudklass B som gäller istället, berättar Hans Palmqvist, projektledare hos Derome Mark och Bostad.

Att bygga ett trähus med 90 lägenheter som klarar den höga ljudklassen är en verklig utmaning. Normalt kräver den ljudklassen en betongstomme, men Derome har byggt trähus med som klarar kraven på andra håll. Företaget har utvecklat konstruktioner som minskar både lyhördhet och ljud utifrån – Kvillebäcken ligger inklämd mellan flera stora trafikleder.

Vi klarar kraven genom att hänga undertaken i fjädrande profiler av plåt som är fästa i bjälklaget. Innerväggarna bygger vi i tre delar, med en bärande stomme och på var sida avvibrerade innerväggar som är infästa i taket.
Hans Palmqvist


Konstruktionen ställer
särskilda krav på elinstallatören. När dosor monteras och rör ska dras gäller det att inte förorsaka någon ”ljudkortslutning” – det vill säga att inte dra i spik eller skruv så att det uppstår förbindelser mellan innervägg och stomvägg. Det gäller att hela tiden vara medveten om hur ljud transporteras i en byggnadskonstruktion.

En annan egenhet med trähusbygge är att byggkonstruktionen aldrig får bli uppfuktad. Därför har Derome byggt sitt hus i skydd av ett jättelikt tält. Huset har uppförts våning för våning så emellanåt har tälttaket skjutits åt sidan så att vägg- och bjälklagsmonument ska kunna hissas ner.

– Det tar en vecka per våning att montera huset, så i teorin skulle allt ha krävt sex veckor. Men vi förlorade ett par veckor på grund av otjänlig väderlek, förklarar Hans Palmqvist. Trots det är trähusbygge en snabb historia, menar han dock.

– För byggets installatörer har tältet varit en klar fördel. Vi har kunnat gå på tidigt i projektet och jobba oss nerifrån och upp, berättar Patrik Westerdahl. Hans företag El & Energientreprenad har svarat för installationen av el och tele.

Vi har fått jobba i en torr och väldoftande miljö och sluppit mycket av de arbetsmiljöproblem som är förknippade med betonghus. Det går lätt att göra håltagningar och att fästa saker och ting i trämaterialen.
Patrik Westerdahl


Byggnaden har uppförts
av element som tillverkats på Deromegruppens eget husföretag A-hus. Det är platta vägg- och bjälklagselement som pusslats samman i Kvillebäcken. Huset, som mäter 54×12 meter, ska utvändigt kläs med puts och skivor – en eftergift för det tuffa klimatet i Göteborg.

– Tekniskt sett är det fullt möjligt att göra fasaden helt i trä och det är något som vi skulle vilja prova i framtiden – med vårt eget sågade material på fasaden, berättar Hans Palmqvist. Förutsättningen, menar han, är att hitta en modell för hur det framtida underhållet ska bekostas.

– Det vore ju inte schysst att lämna över fastigheten till en bostadsrättsförening som efter några år själva får ta hela det ekonomiska ansvaret för fasadunderhållet, menar Hans.

En svårighet som Patrik Westerdahl och hans montörer stött på har varit åtkomligheten i väggarna. Det är många gipsskivor i väggelementen som fått demonteras för att elinstallationen ska kunna genomföras. Patrik har haft många möten med Derome-folket för att återföra erfarenheter från arbetet med elinstallationen. Det här är ett projekt som präglats av ständigt lärande.

– Ett resultat av erfarenhetsutbytet är att vi börjat fundera på om vi inte skulle kunna göra en del av kanalisationerna redan på fabriken – antingen i egen regi eller med hjälp av någon inhyrd elinstallatör, förklarar Hans Palmqvist.

Elinstallationen i byggnaden är annars ganska konventionell med elmätare i källaren och lägenhetscentraler för el och data. Det mesta av belysningen blir LED, dimbar på de flesta håll. Alla rörgenomgångar brandtätas – men det är ett arbete som byggherren själv har personal till.

– En speciell grej är att bredbandsnätet i huset också kommer att användas till att samla in mätdata för individuell debitering av el och varmvatten, via Modbus, säger Patrik Westerdahl.

FAKTA

Derome Mark & Bostad

• Ingår i Derome-gruppen, Sveriges största privatägda sågverkskoncern.

• Gruppen driver sågverk, hustillverkning, byggmaterielhandel och bostadsprojekt.

• Driver egna bostadsprojekt på många håll i Västsverige, men också i Skåne, Södermanland, Stockholm och Västmanland.

FAKTA

Kvillebäcken

• Nytt bostadsområde i Kvillebäck på norra Göta älv-stranden i Göteborg.

• Kommer totalt att omfatta 2 000 bostäder, byggda i etapper från 2011-2020.

• Ligger intill Kvillebäcks köpcentrum som nu byggs om och utvidgas.

• Har goda kommunikationer från Backaplan – fem minuter in till Göteborgs centrum.

FAKTA

Ingen risk för träsmak

För Patrik Westerdahl på El & Energientreprenad i Backa blev Deromes trähusbygge en riktig smakstart för hans nystartade företag. Patrik drog igång verksamheten sedan det företag som han själv jobbade i gick i konkurs och hamnade i motvind till en början. De flesta av de anställda som han tog över från sin tidigare arbetsgivare fick sägas upp i brist på arbete, men så dök en förfrågan från Derome Mark och Bygg upp.

– Jag använder mig av Byggnet för att söka entreprenader och fick syn på trähusprojektet där, så jag lade in ett anbud på eljobbet, berättar Patrik.

Anbudet väckte Deromes intresse så Patrik bjöds in till diskussioner kring genomförandet.

– Det blev många möten innan allt var klart, men det gick vägen. Idag har jag alla mina fyra anställda igång på det här projektet och det är faktiskt ganska bekvämt, konstaterar Patrik Westerdahl. Han menar att det här jobbet är ett verkligt toppenjobb för det nystartade företaget. El & Energientreprenad är totalentreprenör för el och tele och har själva svarat för projekteringen.

– Vi började projektera i november och drog igång elinstallationerna tidigt i våras. Det har varit mycket att göra sedan dess, så jag och montörerna har inte riskerat att få träsmak av att sitta och vänta på något att jobba med, skojar Patrik.