Logga in

Bara byggvarudeklarerade produkter i installationerna i Juvelen

Publicerad
22 apr 2020, 14:21

Uppsalas nya kontorshus har byggts av Skanska och installerats av Assemblin. Både byggprocessen och slutprodukten har haft en nästintill obefintlig miljöpåverkan.

PRESSMEDDELANDE FRÅN JM:

Som en diamant skimrar Uppsalas nya kontorshus Juvelen. Den spektakulära trekantiga byggnaden, som nominerades till Årets bygge 2020, har byggts och utvecklats av Skanska med höga krav på såväl miljöhänsyn som flexibilitet. Assemblin har ansvarat för installationerna av el, ventilation, värme och sanitet.

 

Assemblin | Order: Assemblin installerar automation i Borlänge

Assemblin | Order: Assemblin får order från Serneke

Juvelen är en av Skanskas mest hållbara byggnader hittills, och benämns som ett mörkgrönt projekt, vilket innebär att både byggprocessen och slutprodukten har haft en nästintill obefintlig negativ miljöpåverkan. Därtill är projektet certifierat med miljöcertifieringssystemets LEEDs högsta nivå Platinum.

I projektet används Skanskas eget patenterade kylsystem Deep Green Cooling, en serie borrade energibrunnar som både utnyttjar temperaturen i berggrunden för komfortkyla samt förvärmer uteluften till komfortvärme.

– Skanska har generellt sett väldigt höga mål och höga miljöambitioner, men i Juvelen har vi velat gå ett steg längre och testa våra egna gränser, säger Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare på Skanska.

All Assemblins projektering och produktion har anpassats till de högt ställda miljökraven. Till exempel har man enbart arbetat med byggvarudeklarerade produkter, och även anpassat produktionsmetoderna för att leva upp till kravet om noll deponi av avfall.

När det gäller hyresgästanpassningar har Assemblin varit med i ett mycket tidigt skede. På det sättet har man kunnat leverera mer kostnadseffektiva produkter och uppnå en hög kundnöjdhet.

– Utmaningen har varit att leverera en samordnad produkt anpassad till byggnadens högt ställda krav. Där har vi haft stor nytta av att Assemblins installatörer för VS, ventilation och el har varit samlokaliserade, berättar Per Eriksson, projektledare på Assemblin El i Uppsala och samordnare i projektet.