Logga in

130-miljonersorder till Assemblin i Göteborg

Publicerad
4 nov 2021, 10:37

Natrium vid Göteborgs universitet innehåller komplexa labbmiljöer och en nybyggnation på 32 000 kvadratmeter. Utöver elteknik ska Assemblin också installera säkerhet för ytterligare 11 miljoner kronor.

Text

I samband med att arbetet med partneringprojektet Natrium vid Göteborgs universitet har gått in i produktionsfasen har Assemblin kontrakterats för installation av elteknik motsvarande ett uppskattat totalt ordervärde på ca 130 MSEK. Därtill ska Assemblin även ansvara för säkerhetsinstallationer till ett värde om cirka 11 MSEK.

Läs också:
Assemblin El gör PLC-styrning åt Geely i Göteborg

Läs också:
Assemblin får order från Serneke

Startskottet har gått för uppförandet av den nya byggnad som ska samla den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, och även stärka dess koppling till medicinsk utbildning och forskning vid Sahlgrenska akademin. Utöver nybyggnationen om 32 000 kvm, fördelade på åtta våningsplan och en atriumdel, omfattar projektet även en ombyggnation av cirka 2 000 kvm av den befintliga så kallade ”Medicinarelängan”. Byggprojektet drivs som ett partneringprojekt med Skanska som beställare och Akademiska Hus som byggherre. Assemblin, som har deltagit i planerings- och designfasen, har nu blivit kontrakterade även för produktionsfasen. Projektet ska stå klart sommaren 2023.

– I detta tekniktäta projekt finns höga krav på flexibilitet, hållbarhet och en hög produktionstakt, vilket i kombination med att ytan delvis ska användas till avancerade labbmiljöer ställer särskilda krav på våra installationslösningar. Det är en stimulerande utmaning som vi ser fram mot att lösa tillsammans med Skanska i ett team med hög kompetens i nära samverkan med vår uppdragsgivare, säger Filip Eriksson, regionchef i Assemblin El.

– I detta projekt ställs höga krav både på byggnaden och på installationerna. Assemblin har den erfarenhet och kompetens som krävs, och vår gemensamma målsättning är nu att tillsammans leverera en bra slutprodukt av hög kvalitet, säger Andreas Rustad, projektchef på Skanska.

I Assemblins uppdrag ingår belysning, kraft, tele/data, brandlarm och solceller. Som mest kommer installationsuppdraget att sysselsätta cirka 30 elektriker från Assemblin.

– Assemblin har mycket goda erfarenheter från ett stort antal partneringprojekt de senaste åren. Genom att ta hänsyn till installations- och driftsperspektivet tidigt i processen ökar förutsättningarna för en bra och effektiv byggprocess samtidigt som möjligheterna att skapa energieffektiva, smarta och långsiktigt hållbara installationslösningar anpassade till användarnas behov ökar, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef Assemblin El.

Läs också:
Assemblin installerar P-hus i trä i Malmö

Utöver detta har Assemblin även erhållit uppdraget att utföra säkerhetsinstallationer i Natrium med Göteborgs universitet som beställare. Uppdraget innefattar slutprojektering, installation och driftsättning av integrerat säkerhetssystem. Uppdraget, som påbörjas hösten 2021, har ett totalt värde på cirka 11 MSEK och ska vara klart sommaren 2023.