Logga in

Installationer för 200 miljoner kronor till Assemblin

Publicerad
10 jun 2020, 09:08

Assemblins pågående installationsuppdrag på den europeiska forskningsanläggningen ESS i Lund har utökats med ytterligare eluppdrag, den här gången direkt för ESS. Det nya uppdraget är värt cirka 200 MSEK och löper i två år.

PRESSMEDDELANDE FRÅN ASSEMBLIN:

Vid uppförandet av den nya forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source) i nordöstra Lund har Assemblin haft ett övergripande ansvar för installationsdelarna inom el, brandlarm och ventilation sedan 2015. Bygget av anläggningen har delats upp i etapper, och senast kring årsskiftet fick Assemblin ett tilläggsuppdrag av Skanska avseende installation av avancerad elutrustning i den första delen av den 537 meter långa acceleratortunneln.

Från februari: Assemblin förbereds för börsen

Assemblins ägare säljer aktierna i konkurrenten: Triton har sålt samtliga aktier i Caverion

Nu står det klart att Assemblin även får förtroendet att göra elarbeten i den resterande delen av tunneln. Uppdragsgivare är European Spallation Source ERIC. ESS kommer från 2023 att leverera forskning i världsklass och öppna vägen för forskningsgenombrott inom områden som miljö, hälsa, material och energi.

– Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över detta utökade förtroende. ESS är en av världens mest avancerade forskningsanläggningar, vilket ställer höga krav på oss som leverantör. I den här typen av projekt är kompetens och erfarenhet helt avgörande, och vi hade inte fått detta uppdrag om inte ESS varit nöjda med vårt tidigare arbete, säger Niclas Micha, affärsutvecklare på Assemblin El.

Uppdraget kommer att sysselsätta cirka 50 montörer i två år.  Det nya kontraktet omfattar installation av avancerad elutrustning i anläggningens acceleratortunnel. Uppdraget inkluderar kanalisation (alla typer), kabeldragning och anslutning av kontakter, jordning av utrustning och tillhörande arbete. Arbetet inkluderar arbete på alla spänningsnivåer som finns i anläggningen.

– Sammantaget kommer vi att dra cirka 715 000 meter kabel vilket kräver omkring 16 000 kablar samt 25 000 kontakter. Installationerna sker i en känslig industriell miljö som ställer särskilda krav på valet av kablar och kontakter. Det är en utmaning som vi tar på stort allvar. Det här är ett prestigeuppdrag som befäster vår position som den marknadsledande aktören inom elteknik, säger Fredrik Allthin, vd och chef för på Assemblin El.