Logga in

Installationer för 150 miljoner i Göteborg

Publicerad
5 feb 2020, 10:12

Skanska har beställt el- och teletekniska installationer av Assemblin till nya Högsbo specialistsjukhus som kommer certifieras enligt miljöbyggnad silver.

TEXTEN ÄR ETT PRESSMEDDELANDE FRÅN ASSEMBLIN:

Efter att ha medverkat i planerings- och konstruktionsfasen för nya Högsbo specialistsjukhus i Göteborg har nu Assemblin även kontrakterats för genomförandet av el- och teleinstallationer när sjukhuset byggs. Installationsuppdraget uppskattas totalt till 150 MSEK.

Sjukhusorder | 2019 Installationer för 1,7 miljarder till Assemblin ApQ El och Rörläggaren

Projektet, som drivs av Skanska, omfattar uppförandet av en ny sjukhusbyggnad och en försörjningsbyggnad om totalt cirka 27 300 kvadratmeter samt tillhörande parkering. Sjukhusbyggnaden blir fem våningar hög och ska inrymma mottagning, operationssalar och resurser för bild- och provtagning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad silvernivå.

Högsbo specialistsjukhus är ett regiongemensamt projekt som drivs av Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Regionservice och VGR IT och byggs på samma tomt där nuvarande Högsbo sjukhus ligger. Det kommer att ersätta Frölunda specialistsjukhus och även överta annan dagkirurgisk verksamhet i Göteborg.

Fordonsindustrin | 2018: Assemblin El gör PLC-styrning åt Geely i Göteborg

För Assemblin innebär uppdraget att installera el- och teletekniska system.

– Assemblin har stor erfarenhet av komplexa projekt i känsliga och teknikintensiva byggnader, inte minst sjukhusbyggnader, vilket vi självklart ska nyttja i detta uppdrag. Vi är mycket glada och stolta över detta projekt och ser fram mot att tillsammans med Skanska och övriga inblandade uppföra detta nya specialistsjukhus, säger Filip Eriksson på Assemblin El.

Byggstart sker omgående och sjukhuset ska stå klart att ta emot de första patienterna vid utgången av 2023.

Högt bostadshus | 2017: Multiorder i norr till Assemblin