Logga in

Då ska fastighetsbatteriet sänka effektuttaget

Publicerad
19 apr 2021, 08:05
| Uppdaterad
26 apr 2021

Förmågan att kapa effekttoppar blir allt mer populär att bygga upp bland fastighetsägare. Men för att bli bra på att kapa toppar måste man blir väldigt duktig på att besvara en fråga: När är toppen nådd?

Sveriges största tomatodling drabbas av kapacitetsbristen i elnätet:
”När vi efterfrågade högre effekt för att bygga ut fick vi nej”

Istället för större huvudsäkring:
Effektslukande sågverk valde batteri

Magnus Nilsson Glava Energy Center.

– För att kapa effekttoppar måste man också veta när det är dags, så att batteriet är fulladdat då. Därför arbetar forskare med att undersöka möjligheterna att förutse förbrukningsmönster. Till det används så kallad adaptiv styrning, berättar Magnus Nilsson, verksamhetschef hos Glava Energy Center som koordinerar tester som bedrivs i en bostadsrättsförening i Karlstad.

Sedan 2016 har Karlstads el- och stadsnät effekttariffer även för privatkunder med säkringar mellan 16 och 63 Ampere. Kunderna debiteras en effektavgift som baseras på den heltimme i månaden då de använt högst medeleffekt. Incitament finns alltså att sänka sitt effektuttag.

De fyra husen har fått solceller på taken, batterier i källaren (6 kWh), energihub från Ferroamp och en gemensam undercentral med värmepumpar och fjärrvärme. Husen koordinerar sitt energibehov, och om det blir ett överskott erbjuds det till energibolaget.

Det molnbaserade styr– och faktureringssystemet som utprövas kallas Adaptive Control of Energy Storage, ACES. Det använder maskininlärning/artificiell intelligens, bland annat för att utnyttja batterierna till det som ger mest nytta för stunden.

Elkvalitet:
”Jag fick kritik när jag sa att elfordon sprider störningar på elnätet”

Är det här framtidens melodi, för att klara samhällets elektrifiering?

– Ja, eftersom kärnkraften är under avveckling samtidigt som vi går mot en kraftig ökning av elanvändningen måste det in en massa ny effekt, säger Magnus Nilsson.

Förhoppningen är att pilotprojektet på sikt ska hjälpa fler fastighetsägare att sänka sitt effektbehov. Det är en viktig kugge i arbetet med att lösa kapacitetsbristen i elnäten, särskilt i södra Sverige.