Logga in

Hur bra är batterier i elnätet?

Publicerad
3 okt 2022, 08:40

Tanka el när den är billig och spara till situationer med effektbrist. Stora energilager är en trend och flera batterier installeras nu för att stötta elnät. Hur väl fungerar det batteri som redan finns i Uppsala?

Flera energi- och elnätsbolag kompletterar i dag sina anläggningar med stora batterier, för att stötta elnäten vid kapacitetsbrist. När elanvändningen är låg laddas batteriet upp och när elbehovet är stort laddas batteriet ur.

Även för industrier:
Bolidens smältverk i Landskrona får batterilager som motsvarar 24 BMW i3-batterier

Läs också:
Batteri i Hammarby Sjöstad ska sänka kostnaden för effekthungrig sopsug

Hos Varberg Energi finns ett batterilager med kapaciteten 400 kilowatt och ett ännu större planeras stå klart nästa år. I februari börjar Landskrona Energi bygga sitt stora batterilager om 20 megawatt.

Arne Berlin

Under snart två år har ett batteri om fem megawatt varit i drift i Vattenfalls elnät i Uppsala. Vi ställde tre frågor till Arne Berlin, affärsstrateg hos Vattenfall Eldistribution, om det.

1. Har batteriet räddat någon situation med kapacitetsbrist?

– Störst kapacitetsbehov uppstod i december 2021, men då fick vi driftstopp på grund av obalans i vissa battericeller. Det ledde till att batteriet inte levererade sin fulla potential, utan endast en mindre andel under januari och februari.

Det här är inte ett kommersiellt projekt utan ett innovationsprojekt för att skaffa kunskap och underlag inför framtida investeringar. Därför har vi inget primärt tillgänglighetsmål vad gäller driftavbrott.

2. Kommer Vattenfall att satsa på fler batterilager någonstans?

– Ja, installationer görs redan men inte exakt på det sätt som vi utvärderar i Uppsala – om att hantera kapacitetsbrist i elöverföringen. Det är för tidigt att dra slutsatser om det här är en bra framtida metod för elnätet.

3. Hur fungerar batterilagret i Uppsala?

– Mestadels bra, men man ska komma ihåg att detta är ett innovationsprojekt med syftet att utvärdera teknik och metoder. Projektet är ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution och Vattenfall Network Solutions som äger och förvaltar batteriet.

Första vintersäsongen blev en slags provdrift. I början var det en utmaning att informera och utbilda underhållsentreprenörer i batteriets skötsel och tillsyn. Från 1 april 2021 genomförde vi tester och arbetade med olika systemutvecklingsfrågor.

Sedan januari 2022 deltar batteriet på Coordinets flexmarknad. Genom att vara en tillgänglig resurs i elsystemet skapar batteriet utrymme för nyanslutningar och ökad elektrifiering i Uppsala. Vattenfall Network Solutions har också testat systemet för deltagande på frekvensmarknaden FCR-D, vilket har fungerat bra.

Mer om Coordinet:
”Trängselskatt” i näten ska frigöra effekt

Nu går vi in i en ny utvecklingsfas för att öka automatiseringen av batteridriften. Detta kommer att utvärderas efter vintersäsongen 2022/23.