Logga in

Vinsten med batterilager inte den mest uppenbara

Publicerad
21 sep 2022, 08:51

Smältverket Boliden Bergsöe i Landskrona sparar in effekttoppar och säljer el från sitt batterilager när spotpriset är högt. Men det var en tredje nytta som gjorde att batteriet drog in över 200 000 kronor i december 2021.

Batterilagret om 500 kilowatt har varit i drift cirka två år vid Boliden Bergsöes smältverk i Landskrona. Nu har batteriet utvärderats och under hösten presenteras pilotprojektets slutrapport. Resultaten är mycket goda enligt Fredrik Persson, biträdande projektledare hos Vattenfall, som arbetat med analysen.

– Bara under december 2021 genererade batterilagret intäkter om 230 000 kronor. Detta tack vare de tre olika tjänster som batteriet erbjuder samtidigt, säger han.

“I princip vilken elanvändare som helst kan göra det här. Olika placeringar har olika förutsättningar, men batterier är anpassningsbara till behoven…”

Fredrik Persson, Vattenfall

Läs också:
Bolidens smältverk i Landskrona får batterilager som motsvarar 24 BMW i3-batterier

Även för hus:
Då ska fastighetsbatteriet sänka effektuttaget

En uppgift för batterilagret, som består av 24 litium-jonbatteripaket av samma typ som i BMWs elbil i3, är att hjälpa smältverket med kostnadsoptimering. Batteriet laddas upp när elspotpriset är lågt och laddas ur när effektbehovet, eller spotpriset, är högt. På så vis kapas de högsta effekttopparna och elräkningen blir lägre.

Batterilagret har också deltagit i effektmarknaden Switch under vintermånaderna. Där stöttar batteriet det lokala elnätet genom att leverera kapacitet när det behövs.

Den tredje tjänsten är frekvensreglering, kallad FCR-D upp, för stabilisering av stamnätet åt Svenska kraftnät. När frekvensen blir lägre än 49,9 hertz skickar batteriet ut el på nätet. Intäkterna från detta styrs i hög grad av marknadspriset.

Fredrik Persson

– Det har varit den dominerande inkomstkällan under demoperioden. Ungefär 200 000 kronor av besparingen i december 2021 kom från detta, säger Fredrik Persson.

Under mars 2022 föll marknadspriserna på FCR-D, men då ökade i stället inkomsten från kostnadsoptimeringen. Denna växelverkan gjorde att månadsinkomsten i mars ändå landade på nära 80 000 kronor.

En nyutvecklad styralgoritm är annars det viktigaste resultatet av projektet, menar han. Den ser till att det går att leverera de tre tjänsterna samtidigt, vilket är unikt här. Kombinationen gör att förtjänsten från batteriet blir större, och det behövs eftersom det är dyrt. 

– Projektet har visat att tekniken fungerar och att det även kan ge en stor förtjänst. Det ligger helt rätt i tiden, säger Fredrik Persson.

Under en visning av batterilagret i september deltog representanter från cirka 30 företag. Intresset för tekniken är stort från bland annat industrier i södra och mellersta Sverige.

Viktig flexibilitet:
”Om det varit kallare i Stockholm förra vintern hade det blivit svart i staden”

I princip vilken elanvändare som helst kan göra det här. Olika placeringar har olika förutsättningar, men batterier är anpassningsbara till behoven. Mest fördelaktigt är att ställa batteriet bakom en befintlig mätare, för att undvika extra anslutningsavgifter, säger Fredrik Persson.

Vid installationen hos Boliden Bergsöe krävdes så kallat Nus-skydd (nollpunktspänningsskydd). Det skyddar elnätet mot störningar från anläggningen. Rent tekniskt handlade det om att byta reläskydd till industrianläggningens högspänningsstation.

Enligt Boliden Bergsöe har batterilagret hittills fungerat bra, utan störningar.

Fakta Batterilagret hos Boliden Bergsöe

Effekt 500 kW, lagringskapacitet 1 MWh, anslutning 400 Volt.

Det tvååriga pilotprojektet har drivits gemensamt av Boliden, Vattenfall och Landskrona Energi. Kostnaden för projektet var 7,4 miljoner kronor, där Energimyndigheten stod för 1,9 miljoner. Slutrapporten presenteras under oktober.

Utvärderingen visar att batterilagret, tillsammans med en ny styralgoritm:

– hjälper smältverket med kostnadsoptimering

– stöttar det lokala elnätet genom att leverera kapacitet vid behov

– stabiliserar elnätet genom frekvensreglering, med god lönsamhet