Logga in

Vet du vilka elfel som är vanligast när solceller brinner?

Publicerad
18 mar 2024, 06:46

Elbrandutredaren Michael Steen har utrett ett tiotal bränder där solcellerna var orsaken. Han menar att det finns ett stort mörkertal för solceller som brandorsak. ”Räddningstjänsten vet sällan orsaken.”

Elbrandutredaren Michael Steen har i sitt arbete utrett uppemot tio bränder där solcellsanläggningar är orsaken. Men han har ingen statistik på hur vanligt det är att solceller orsakar brand.

– Det finns definitivt ett stort mörkertal, eftersom räddningstjänsten sällan vet orsaken till branden, säger han.

”Dels är det svårt att komma åt att släcka det som brinner under panelerna, dels är det omständligt/svårt att göra panelerna spänningslösa. Dessutom handlar det ofta om relativt höga spänningar med likström.”

Michael Steen, ELBRANDUTREDARE

Rutiner:
”Om jag inte vet vad jag ska göra får det brinna upp”

Läs också:
Brand och solpaneler – ny risk för brandförsvaret

Det är många gånger svårt att göra säkra bedömningar. Elektriskt orsakade skador kan tolkas som brandorsak fast de är sekundära skador på grund av branden. Vid en totalbrand av en fastighet är det svårt att fastställa brandorsak över huvud taget.

Vilka elfel är vanliga orsaker till brand i solceller?

Michael Steen

– Felaktiga anslutningar och skarvar, följt av ledningar som kommit i kläm samt överbelastade ledare på grund av feldimensionering, säger Michael Steen.

Vilka är de största riskerna vid brandbekämpning runt solceller?

– Dels är det svårt att komma åt att släcka det som brinner under panelerna, dels är det omständligt/svårt att göra panelerna spänningslösa. Dessutom handlar det ofta om relativt höga spänningar med likström.

Läs också:
De fem vanligaste orsakerna till elbrand

Mellan år 2018 och 2022 rapporterade räddningstjänsten in 79 fall där de bedömde att en solcell hade spelat roll i brandens uppkomst. Detta enligt uppgifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I 62 fall handlade det om solcellsanläggningar i traditionell mening – vilket motsvarar ungefär en brandutryckning per månad under perioden. Sju händelser orsakades av solcellslampor, och tio händelser berörde soptunnor försedda med solceller.

I många fall handlade det endast om rökutveckling eller små skador, medan det i andra fall blev omfattande skador.