Logga in

Elfirma döms: Svarade inte Elsäkerhetsverket – skyllde på bristande svenska

Publicerad
10 mar 2020, 08:35

Kunden hittade spänningssatta kablar blottade i barnens sovrum och anmälde elfirman till myndigheten.

Förvaltningsrätten i Karlstad har dömt ut vite på 50 000 kronor till ett elinstallationsföretag i Stockholmstrakten. Ärendet började när en privatperson skickade in en anmälan till Elsäkerhetsverket i december 2018.

Fler rättsfall: Elektriker fälls för misshandel av tutande kollega

Så här beskriver villaägaren bristerna i elinstallationsarbetet: ”Företaget har dragit ny el i vår villa. Vid upprepade tillfällen har de satt igång elen i rum där uttag ännu inte varit installerade. Det har medfört att strömförande kablar har varit fullt blottade. Vi är en småbarnsfamilj och detta har bland annat skett i barnens sovrum och i köket. Detta är helt livsfarlig och det är ren tur att ingen har skadats.”

Myndigheten inledde några dagar senare en tillsyn och krävde in delar av bolagets egenkontrollprogram och en kompetenskartläggning. Elfirman skulle bland annat redogöra för hur man säkerställer att medarbetare inte utför elinstallationsarbete utanför sitt kompetensområde och förklara vad som har brustit i egenkontrollen i den aktuella villan.

ARN-fall: Elfirman tog 4 000 kronor för 2 minuter – fick rätt

När inget svar dök upp skickade Elsäkerhetsverket ett föreläggande med vite i slutet av januari 2019. Men det rekommenderade brevet löstes aldrig ut. Myndigheten lät då en så kallad stämningsman från polisen dela ut brevet personligen.

Men elfirman svarade fortfarande inte, och i april vände sig Elsäkerhetsverket till Förvaltningsrätten i Karlstad för att få ett vite utdömt. Elfirman förbjöds även att tillhandahålla elinstallationstjänster.

I maj reagerade elfirman. I ett svar till förvaltningsrätten uppger ägaren via ett ombud att han inte kan svenska och därför inte kunde läsa brevet från polisen. Han uppger även att installationen i villan har blivit slutbesiktigad och godkänd av ett besiktningsföretag. Han ska också flera gånger ha påpekat för villaägarna att det är viktigt att ”följa säkerhetsrutiner för hela familjen vid pågående bygg och elarbete och absolut inte röra själv eller tillåta andra byggarbetare att ändra något i elinstallationerna.”

Läs mer: 19-åring skadades allvarligt av en ljusbåge – nu döms Serneke

Företaget skickade även in ett dokument med titeln Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. Men Elsäkerhetsverket anser inte att dokumentet uppfyller kraven i elsäkerhetslagen och myndighetens föreskrifter.

Den 10 februari gick förvaltningsrätten på myndighetens linje och dömde elfirman till 50 000 kronor i vite. Domen konstaterar att elfirman inte har lämnat in den information som Elsäkerhetsverket har begärt. Bristande kunskaper i svenska ses inte som ett skäl att ändra bedömningen.

Ärendet är ännu inte avslutat. Den 28 februari överklagade elfirman domen till Kammarrätten i Göteborg.

Mer tillsyn: Fixar en ensam elinstallatör regelefterlevnaden i åtta elfirmor?