Logga in

Rapport om elolycka arkiverades i pärm

Publicerad
17 feb 2021, 10:18

Skånska elnätsbolaget Staffanstorps Energi, som vi skrev om när det fått kritik för att ha missat nollan på en serviskabel, fortsätter att vara i blåsvädret. I slutet av förra året råkade en anställd ut för en elolycka, men den anmäldes aldrig till någon myndighet.

Under ett mätarbyte i oktober förra året fick en anställd hos Staffanstorps Energi strömgenomgång i ena handen. Personen drabbades av smärta och bortdomnade fingrar under några timmar, och fick uppsöka sjukvården.

Enligt Elsäkerhetsförordningen 2017:218, §5, är nätägare skyldiga att anmäla olycksfall till Elsäkerhetsverket. Men så skedde inte.

– I stället för att skicka in en anmälan om olyckan placerades incidentrapporten i en pärm, säger Hampus Trellid, vd hos Staffanstorps Energi.

”Vi välkomnar Elsäkerhetsverkets granskning. Sådana här bolag ute på landsbygden hamnar ibland lite under radarn och ligger efter andra branscher när det gäller ledarskap, organisationskultur och servicetänk.”

Hampus Trellid, vd Staffanstorps Energi.

Av incidentrapporten framgår att olyckan inträffade då en skyddslucka för inkommande matning lossnade, på grund av en felaktig skruv. Den anställde försökte stoppa tillbaka luckan med ena handen, samtidigt som han höll i mätaren (som ej var fastskruvad ännu) med andra handen. Under manövern råkade baksidan på ena handen komma åt en spänningsförande del. Personen fick, enligt rapporten, inga allvarliga skador och var tillbaka på jobbet dagen efter.

Enligt vd Hampus Trellid var det fel att olyckan inte anmäldes till Elsäkerhetsverket.

– Vi håller just nu på att uppdatera hela vår organisation, vilket bland annat innefattar egenkontrollprogram, administrativa rutiner och dokumentation. En förändring är att rapporteringen till Elsäkerhetsverket framöver ska ske på ett adekvat sätt, säger han.

I blåsvädret: Missade nollan på serviskabel – Elsäkerhetsverket kritiserar energibolag

Viktig att ha koll: Glappet på PEN-ledaren nådde ända till Högsta domstolen

Staffanstorps Energi arbetar med ett åtgärdsprogram, efter kritik från Elsäkerhetsverket. Bland annat uppmärksammade myndigheten ett allvarligt tillbud under en inspektion i december. Vid idrifttagningen av serviskabeln till en ny fastighet uteblev kontrollen av nollan, och den visade sig senare också saknas.

Elinstallatörens artikel om händelsen har väckt diskussioner i Facebook-grupperna Elfel och Elfel Kraft. Flera kommentatorer har svårt att förstå hur någon kan missa att kontrollera nollan.

En förklaring som ges av Staffanstorps Energi är att bolaget tappat kompetens på senare tid. Bland annat slutade en elnätsprojektör och en anslutningstekniker i höstas. Två elmontörer gick också i pension förra året. Nyrekryteringar är på gång och två av vakanserna redan fyllda. Under tiden köps elbehörighet in från en extern konsult.

– Vi välkomnar Elsäkerhetsverkets granskning. Sådana här bolag ute på landsbygden hamnar ibland lite under radarn och ligger efter andra branscher när det gäller ledarskap, organisationskultur och servicetänk. Det blir lite av en mansdominerad ”gubba-värld”, med de baksidor det har, säger Hampus Trellid som varit vd för bolaget under två år och tidigare arbetat huvudsakligen i fastighetsbranschen.

Olika åsikter: ”Egenkontrollprogram är bara tjafs”

Uppgiften om elolyckan i oktober kom till Elinstallatören via ett anonymt tips. Om du också har något du vill uppmärksamma redaktionen på är du välkommen att skriva till oss!