Logga in

”Inställningen var ’vi tar med hjälmen ifall Stefan kommer ut i fält’”

Publicerad
29 nov 2021, 16:32

Ale El lyckades göra en total make-over. En oengagerade låt-gå-kultur förvandlades till en topplacering i arbetsmiljö på några få år.

Medarbetarundersökningen 2017 blev ingen rolig läsning för Stefan Brandt, vd på Ale El norr om Göteborg. Betyget för hela elnätsbolaget var visserligen 3,2 på en 5-gradig skala, en hyfsad nivå. Men montörerna svar stack ut. Förtroendet för ledningen var lågt. Effektiviteten skral. Gemenskapen dålig.

Elektrikern som vägrade ge upp:
50 solcellsinstallationer på raken gick back …

Elinzity lyckades växa snabbt:
”Våga anställa nyanlända – vi har bara goda erfarenheter”

Stefan Brandt.

– Det blev en vändpunkt. Vi var inte nöjda med resultatet, och bestämde oss för att utveckla verksamheten, säger Stefan Brandt.

Sedan dess har företaget gjort en total make-over, och resultatet från årets undersökning imponerar. 80 procent av medarbetarna ger betyget 5 av 5 på sin arbetsmiljö. Resten sätter 4.

– Det värmer om hjärtat. Vi har gjort en resa som jag inte trodde var möjlig, säger Stefan Brandt.

Medarbetarundersökningarna har gjorts av Sustainable Performance, och Ale Els resultat kvalar in på topp-tre bland företagets drygt 450 kunder. Av dessa är 18 stycken energiföretag, varav Ale El är i särklass bäst. Det personliga engagemanget, teambygget och arbetsförutsättningarna klassas som ”extremt bra”.

När förändringsarbetet drog i gång våren 2017 väcktes en oro bland de anställda. Skulle ledningen försöka öka effektiviteten genom att skära ner på personalen? Men några neddragningar var det aldrig tal om. Tvärtom. En ny arbetsledare anställdes för att bättre planera det dagliga arbetet i fält.

Mikael Hansson.

– Förr fick montörerna ofta stå och vänta, och det skapade ingen större arbetsglädje. Nu har vi bättre flyt och slipper onödig dötid, säger Mikael Hansson, som är chef för drift och anläggning.

Den viktigaste del i förändringsarbetet har handlat om att skärpa säkerhetstänket.

­– Ska jag vara ärlig så hade vi tidigare en machokultur, och inställningen var ”vi tar med hjälmen ifall Stefan kommer ut i fält”. Men jag har jobbat idogt för att alla ska förstå att skyddsutrustning och säkerhetsrutiner inte är till för min skull. Det handlar om att alla ska komma hem från jobbet, säger Stefan.

Han och Mikael Hansson gör liksom övriga arbetsledare regelbundet oanmälda säkerhetsobservationer i fält, eller safety walks som det kallas på Ale El. Besöken handlar delvis om att kontrollera att montörerna har gjort sin riskanalys, har rätt utrustning och arbetsmetoder.

– Men vi har även ha en bra dialog, och mitt intryck är att besöken är väldigt uppskattade. Vi visar att vi lyssnar och bryr oss, säger Mikael Hansson.

Goda idéer fångas upp. Vid ett tillfälle föreslog någon exempelvis att en följebil skulle spärra av trafiken vid jobb med gatubelysning. Det infördes. Nu diskuteras en digital lösning för att fylla i riskanalyser. Att slippa plocka fram penna och papper vore smidigt, särskilt vid regn och rusk.

När Elinstallatören följer med ut i skogen utanför Alafors har montörerna soligt höstväder. De förlägger markkabel och är förvarnade om att vi ska komma, så det är ingen ”riktig” safety walk.

Men Johan Ahl är positiv till att ledningen ibland dyker upp på oanmälda besök.

Jonas Lengqvist och Johan Ahl förlägger markkabel. Foto: Charlotta von Schultz

– Vi bollar idéer, och det känns aldrig som om de kommer ut för att ge kritik, säger han.

Johan började på Ale El förra hösten efter runt 20 år i installationsbranschen. Skillnad är stor gentemot hans tidigare arbetsplatser.

– Här är det inte lika stressigt, och alla har förståelse för att vi stänger av spänningen, säger han.

Liknande tongångar kommer från elsäkerhetsledaren Jonas Lengqvist.

– Vi pratar väldigt mycket om säkerhet, och det är bra. Vi behöver hela tiden vara på tå och påminnas om att vi har ett farligt arbete, säger han och fortsätter:

– Ledningen lyssnar verkligen på vad vi vill ha när det gäller utrustning, arbetsmetoder och tidsåtgång för olika arbetsuppgifter.

Vad har varit er största utmaning i arbetsmiljöarbetet?

– Att få med alla på tåget. Det är ledningen som bestämmer målet, men alla ska känna sig sedda och få vara delaktiga, säger Stefan Brandt.

Kan ni luta er tillbaka nu när resultaten är så bra?

– Nej, då sjunker vi snart tillbaka till det gamla. Vi måste jobba vidare för att upprätthålla den här kulturen. Det är ett ständigt arbete, säger Mikael Hansson.

Läs också:
De blev uppsagda – startade eget i stället

Har ni några tips till andra företag som får en kalldusch i medarbetarundersökningen?

­– Börja uppifrån, visa engagemang och var uthållig, säger Stefan Brandt.

Fakta: Elnätsbolaget Ale El ekonomisk förening

  • Ort: Alafors i Ale kommun.
  • Antal anställda: 32, varav åtta montörer.
  • Elnät:  270 km luftledning, 780 km kabel i mark samt 400 transformatorstationer.
  • Anslutna kunder: Runt 14 000.

Fakta: 5 steg för engagerade medarbetare

Ale El är ett mycket gott föredöme för hela energibranschen. Det anser Gert Ohlin på Sustainable Performance, som har 40 års erfarenhet av medarbetarundersökningar.

Här listar han fem viktiga förutsättningar för att vi ska känna engagemang och motivation på arbetsplatsen:

  1. Att vi upplever arbetet som meningsfullt.
  2. Att vi känner delaktighet och kan påverka arbetet.
  3. Att vi ha god gemenskapen med kolleger.
  4. Att vi känner att vi klarar av arbetsuppgifterna och är skickliga.
  5. Att vi är trygga och varken upplever fara eller obehag.