Kollegan väljer 5G2,5 för matande kabel — är det ok?

19 augusti 2020  | 

Fråga: Vad gäller egentligen för storlek till matning/stigare till en undercentral? En kollega har använt 5G2,5 till lägenheter i ett hyreshus som inte kommer att ha större mätarsäkring än 16A. Är det ok? Man har ju hört talas om är att man måste ha minst 10 mm2 på matningen. Eller kan man använda mindre, och när är det i så fall ok? Kan matningen kanske vara mindre om man använder 5-ledarsystem eller är det ingen skillnad?

Svar: Så länge som kabeln tål belastningen och utlösningsvillkoret är uppfyllt så finns inga krav på area för den matarkabel som du beskriver. En 5G2,5 får avsäkras 16 A så det är helt i sin ordning. 

Om du däremot drar en fyrledarkabel så har du gemensam skydds- och neutralledare i den, och PEN-ledarens area får enligt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 543.4.1 av mekaniska skäl inte understiga 10 mm2 koppar. Men använder du en femledarkabel så kan du alltså gå ner i area eftersom skyddsledare och neutralledare är separerade i kabeln.

Har du missat någon av Cecilias svar? Här finns favoriterna samlade!

Fler nyheter