Logga in

Sydvästlänken försenas för artonde gången

Publicerad
18 feb 2019, 06:00

De två HVDC-länkarna på 600 MW vardera skulle driftsättas i mars. Nu flyttas driftstarten fram igen för likströmsdelen av Sveriges största stamnätsinvestering.

Enligt den senaste tidsplanen skulle Sydvästlänkens södra del, som består av två likströmslänkar på 600 megawatt vardera, driftsättas under mars månad. Nu har datumet fått flyttas fram igen, och man siktar nu på den 31 juli.

Elkraftprofessorn Math Bollen om Sydvästlänken: ”Vi har inte många omriktarstationer av den här storleken överhuvudtaget”

– Det är jättetråkigt så klart. Men den här gången beror det inte på något specifikt fel, utan på att den omfattande testningen drar ut på tiden. Vi måste få alla komponenter att samverka på ett tillförlitligt sätt, så att det hela fungerar som avsett i växelströmsnätet, innan vi kan fortsätta drifttagningen av omriktarstationerna, säger Joel Nylin, Svenska Kraftnäts kommunikatör på projektet.

Stopp för industrisatsningar och laddstolpar – Därför blir det kö till elen

Räknar ni med att ha Sydvästlänken igång på utsatt datum den här gången?

– Nu handlar det om att samverka med våra leverantörer, se till så tekniken fungerar, och få igång det hela så snart som möjligt, säger Joel Nylin.

Sydvästlänken är den största investeringen någonsin i det svenska stamnätet, och sträcker sig från Närke till Skåne. Totalt beräknas den kosta 7,3 miljarder kronor.

Syftet är att öka överföringskapaciteten av el från Mellansverige till Sydsverige med 25 procent, förbi en trång passage i stamnätet där det vintertid ofta skapas en ”flaskhals”. Beslutet att bygga Sydvästlänken fattades 2005, när den andra reaktorn i Barsebäcks kärnkraftverk stängdes, och elproduktionen i Sydsverige blev lägre än förbrukningen.

45 miljarder kronor plöjs ned i svenska elnätet: ”Bara början”

Enligt den ursprungliga planen skulle hela förbindelsen tas i drift under våren 2015, men projektet har präglats av tekniska problem och osämja mellan Svenska Kraftnät och den franska leverantören GE Grid (tidigare känt som Alstom). De båda bolagen har bland annat stämt varandra på mångmiljonbelopp vid Stockholms tingsrätt, men lyckats nå förlikning.

Sydvästlänken består av två delar: En 18 mil lång luftledning för 400 kilovolt växelström, som togs i bruk enligt plan för fyra år sedan. Och en 25 mil lång likströmsförbindelse, som huvudsakligen läggs i markkabel mellan omriktarstationer i skånska Hurva och småländska Barkeryd.

Klart att ABB säljer Power Grids: 2800 i Ludvika får ny arbetsgivare

Och det är likströmsförbindelsen som hittills försenats 18 gånger. I de allra flesta fall har det, enligt Svenska Kraftnät, berott på ”problem med leveransen av de tekniska lösningarna i omriktarstationerna”, som GE Grid ska tillhandahålla. Svenska Kraftnät beskriver inte problemen i detalj, men har uppgett att tester visat ”avvikelser i skydds- och kontrollsystemet”.

Elinstallatören har kontaktat svenska representanter för GE Grid, som dock hänvisar alla frågor till moderbolaget i Frankrike.

Faktaruta / Sydvästlänken

Beräknad investering: 7300 miljoner kronor

Teknik Hallsberg – Barkeryd: Växelström (400 kV)

Teknik Barkeryd – Hurva: Likström, HVDC VSC (2 x 600 MW)

Längd på växelströmsledning: 18 mil

Längd på likströmsledning: 6 mil

Längd på likströmskabel: 19 mil

Vattenfall svarar på kritiken efter Alfrida