Logga in

Förbifartens sprängsten blir skydd för 420-kV-kablar på Mälarens botten

Publicerad
21 sep 2021, 15:08

Nio kraftkablar ska dras i Stockholm mellan Beckomberga och Bredäng. Halva den 12 km långa sträckningen hamnar på Mälarens botten och där kommer kablarna skyddas av 7 000 säckar med vardera 2 ton tunnelberg som renats från kväve eftersom Mälaren är en dricksvattentäkt.

Text

För att möta framtidens behov av säkra elleveranser till boende och företag i Stockholmsområdet installeras nio 420 kV kraftkablar mellan Beckomberga och Bredäng. Kraftkablarna, som planeras att tas i drift 2022, har en total sträcka om cirka tolv kilometer varav 5,6 kilometer går på Mälarens botten. Här kommer återanvänd och tvättad sprängsten från E4 Förbifart Stockholm till användning.

Elinstallation Förbifarten (från 2018):
Miljardorder till Bravida

Under vatten:
”Många enkla apparater fortsätter att fungera även om de hamnar i vatten”

– Vi tvättar det utsprängda tunnelberget och lägger det i specialtillverkade nätsäckar. Säckarna ska fungera som skydd över kraftkablarna på Mälarens botten. De lastas ombord på Baltic Offshores fartyg i vår hamn. Det här sättet att återanvända materialet på kan även gynna den biologiska mångfalden eftersom säckarna skapar konstgjorda rev för fiskar och yngel, säger Mats Björkryd, vd på Jehander.

Tunnelberget från E4:ans sträckning vid Lovön i Stockholm tvättas i Jehanders täkt i Löten på Ekerö. Stenen packas i nätsäckar och lyfts ombord på Baltic Offshores kabelfartyg C/S Pleijel.  

– Det här är ett stort infrastrukturprojekt som säkrar Stockholms elförsörjning. Vi har installerat nio kraftkablar om 420 kilovolt på Mälarens botten under hösten 2020. Kablarna måste skyddas på de mest utsatta områdena. Under 2021 placerar vi därför ut nätkassarna över kabeln med vårt specialfartyg C/S Pleijel, ett arbete som kräver yttersta precision, säger Pelle Andersson, COO på Baltic Offshore.

Baltic Offshore är specialister på utläggning, underhåll och reparation av sjökabelsystem. Materialflödet och omfattningen i projektet är unikt. Totalt placeras 7 200 säckar på Mälarbotten med det återanvända materialet. Nätkassarna är cirka två meter i diameter och väger nästan två ton.

– Det är extra hårt reglerat vad man får använda för material i Mälaren eftersom sjön är en dricksvattentäkt. Tvättad sten är därför det mest lämpliga och hållbara alternativet. Vi valde att samarbeta med Jehander som har både erfarenhet, resurser och kompetens för att hantera kraven och den mängd sten som behövs till projektet. Dessutom kan Jehander ta emot stora fartyg i sin hamn vilket ger stora miljövinster jämfört med att frakta stenen med lastbil, förklarar Pelle Andersson, COO på Baltic Offshore.

Vid sprängning kontamineras bergmassorna av kväve. För att kunna återanvända materialet måste bergmassorna tvättas. Spillvattnet från tvättprocessen behöver tas om hand, eftersom kväve är ett näringsämne som kan orsaka både övergödning och algblomning. Därför har Jehander anlagt helt naturliga våtmarker som renar vattnet innan det återigen går ut i Mälaren.

Vertikaljordning:
Metoden som fixar jordningen i stökig mark

– Genom den här processen kan vi återvinna berget och skapa ett cirkulärt materialflöde och samtidigt bidra till biologisk mångfald, säger Mats Björkryd, vd på Jehander.

Ellevio har hand om driften i två år, därefter tar Svenska kraftnät över ägandeskapet.