Logga in

Sydvästlänken: Bullret måste åtgärdas

Publicerad
23 aug 2022, 09:55

”När man vaknar mitt i natten och inte kan sova på grund av ljuden, eller inte kan sitta ute en ljum sommarkväll, då känns det riktigt ruttet faktiskt.” Sydvästlänken som varit i gång ett år bullrar som en industri. Några fastighetsägare kompenseras med pengar – men inte alla.

Boende runt Sydvästlänkens omriktarstation Hurva i Skåne har ända sedan provdriften upplevt störande ljud från stationen. Störningarna har fortsatt även efter att omriktarstationen och länken tagits i kommersiell drift, vilket skedde i slutet av juli förra året.

“Detta kunde ha varit åtgärdat för längesen. Nu vet vi fortfarande inte hur pass bra det kommer att hjälpa. Det känns som att allt går i dubbel slowmotion.”

Veronica Witlock, boende i närheten

Utredning sedan ett år:
Sydvästlänkens ljudstörningar: ”Det är ett sorts elektriskt brummande”

Läs också:
Hela historien om Sydvästlänken

Ljudet orsakas främst av kylfläktar i omriktarstationen. Mätningar har visat att bullret på flera ställen överskrider riktvärdet för industribuller, 40 decibel(A) nattetid. Några fastighetsägare får därför ekonomisk kompensation för ”miljöskada” – de flesta mellan 75 000 och 130 000 kronor. Andra som ligger på, eller strax under, gränsvärdet får ingen ersättning.

– Fast beloppet är ändå ett rent skämt. Vi får stå ut med detta för alltid. Då räcker det inte med en liten peng som för stunden kan kännas som en gudagåva. När man vaknar mitt i natten och inte kan sova på grund av ljuden, eller inte kan sitta ute en ljum sommarkväll, då känns det riktigt ruttet faktiskt, säger Veronica Witlock som bor 400 meter från omriktarstationen men trots det inte anses bo tillräckligt nära för att få någon ersättning.

Efter krav från Hörby kommun kommer Svenska kraftnät att genomföra bullerdämpande åtgärder på stationen. Fläktarna som vetter mot den mest utsatta fastigheten kommer att byggas om och förses med ljuddämpare. Leverans sker under sensommaren och ljuddämparna monteras under hösten. När arbetet är klart ska nya bullermätningar göras.

– Detta kunde ha varit åtgärdat för längesen. Nu vet vi fortfarande inte hur pass bra det kommer att hjälpa. Det känns som att allt går i dubbel slowmotion, säger Veronica Witlock. 

Hon och flera grannar har tidigare påpekat att ljuddämpning är möjlig. Inför bygget av en annan likströmsförbindelse i närheten, Hansa Powerbridge till Tyskland, har en bullerutredning gjorts. Där föreslås bland annat tystare transformatorer som byggs in i isolerade byggnader och tystare kylfläktar (med lägre varvtal).

Sydvästlänken för högspänd likström (HVDC) har uppförts bland annat för att öka överföringskapaciteten från norra till södra Sverige. Enligt ansvariga myndigheten Svenska kraftnät fungerar Sydvästlänken bra. Den bidrar med ökad överföringskapacitet och spänningsstabilisering av elnätet.

Ett år sedan:
Sydvästlänkens fulla kapacitet kan inte utnyttjas

Trots det utnyttjas fortfarande inte full teknisk överföringskapacitet, som är 1 200 megawatt för de två likströmslänkarna. Efter ett drygt år i drift överförs bara 800 megawatt.

– Nya omvärldsförutsättningar i södra Sverige (från år 2020) gör att utväxlingen i snittkapacitet mellan elområde 3 och 4 blir lägre än länkens tekniska kapacitet. Det beror bland annat på förändrade elhandelsmönster i Sydsverige. Systemhändelser som påverkar är bortfall av planerbar produktion, ökad elförbrukning i Sydsveriges tätorter och nya utlandsförbindelser, säger Joel Nylin, kommunikatör hos Svenska kraftnät.