Logga in

Det händer i kroppen vid elolyckor

Publicerad
10 jun 2024, 06:57
| Uppdaterad
7 jun 2024

Visste du att strömgenomgång genom huvudet kan orsaka grå starr? Elektrisk energi som passerar kroppen kan ge både djupa och ytliga skador. Här är sju sätt som el kan skada kroppen.

Det finns två övergripande skadeeffekter av elektrisk ström i kroppen: Brännskador orsakade av ljusbåge samt strömgenomgång. I båda fallen är det den elektriska energin som orsakar skadorna.

”…Tiden som strömmen verkar är i många fall avgörande för eventuella skador.”

Mats Jonsson, elsäkerhetsingenjör

Läs också:
När blir elolyckan farlig?

Läs också:
Spänningsgenomgång – finns det ens?

– Vid strömgenomgång beror skadorna av strömmens storlek och väg genom kroppen. Tiden som strömmen verkar är i många fall avgörande för eventuella skador, säger Mats Jonsson, elsäkerhetsingenjör hos Eltrygg Miljö.

Om den elektriska strömmens effekter på människor finns en del skrivet i IEC 60479-seriens standarder.

Enligt sajten internetmedicin.se kan detta hända med kroppen:

  1. Skador kan uppstå både ytligt och djupt i kroppen, beroende på strömmens väg. Brännskador, muskelkramper och hjärtmuskelskador är vanliga.
  2. Vid strömgenomgångar genom huvudet (vid över 200 volt) finns ökad risk för katarakt (grå starr) inom ett till tre år efter olyckan.
  3. Strömgenomgångar kan utöver brännskador orsaka muskelkramper som förlänger exponeringen och leder till ytterligare skador som frakturer. Vid högspänningsolyckor (över 1 000 volt AC eller över 1 500 volt DC) kan skadliga energier överföras mycket snabbt.
  4. Vid lägre spänningar spelar storleken på kontaktytorna och hudens motstånd stor roll. Svettig hud kan öka risken för allvarliga skador även vid spänningar under 230 volt.
  5. Ljusbågar kan orsaka brännskador och hörselskador. De uppstår vid både hög- och lågspänning och kan vara farliga även på avstånd.
  6. Växelström vid 50 hertz kan påverka hjärtat och orsaka ventrikelflimmer, särskilt om strömmen går från arm till arm.
  7. Efter en elolycka kan effekter som nervskador, balanssvårigheter och kognitiva problem uppstå långt senare. Därför är det viktigt med uppföljningar.

Vilken sjukvård behövs?

Vid högspänning, blixtnedslag, lågspänning genom bålen, medvetslöshet eller fastklamring bör vård uppsökas omedelbart. De här olyckorna kan orsaka djupa brännskador och allvarliga inre skador.

Vid lågspänningsolyckor (under 1 000 volt AC eller under 1 500 volt DC), som involverar strömgenomgång genom bålen, bör sjukvård också kontaktas omedelbart – särskilt om personen är medvetslös, omtöcknad eller har fastnat i strömkretsen.

Läs också:
”Begreppet hushållsel verkar ganska ute”

Även vid mindre allvarliga elolyckor är det viktigt att kontakta sjukvården för en bedömning.

Spänningar under 50 volt medför vanligtvis inga skadliga verkningar, men det är alltid bäst att vara försiktig och uppsöka vård vid obehag.