Logga in

Spänningsgenomgång – finns det ens?

Publicerad
10 jun 2024, 06:58
| Uppdaterad
7 jun 2024

Vad händer när spänningen är så hög att hudens motstånd bryts ner? Kan det bli farligt även om energimängden är låg? Elsäkerhetsingenjören Mats Jonsson förklarar. 

Ordet spänningsgenomgång får ibland beskriva, kanske slarvigt, en händelse där kroppen utsätts för hög elektrisk spänning (volt). Strömmen orsakar skadorna, men en högre spänning kan driva en större ström genom kroppen. Spänning och ström påverkar varandra enligt Ohms lag: U (spänning) = R (resistans, motstånd) x I (ström). Olika vävnader har olika resistans. 

”700 volt DC kan medföra en dödlig ström genom en människas kropp. Den höga likspänningen kan även orsaka ljusbåge, då det är svårare att bryta likström än växelström.”

Mats Jonsson, elsäkerhetsingenjör

Läs också:
När blir elolyckan farlig?

Läs också:
”Begreppet hushållsel verkar ganska ute”

Mats Jonsson menar att spänningsgenomgång som begrepp inte finns. Möjligen skulle man kunna tala om spänningsgenomslag.

– Det gäller när hudmotståndet bryts ned, vilket sker vid högre spänning. Motståndet blir då i praktiken endast beroende på kroppens inre motstånd. Hudmotståndet bryts ner vid några hundra volt och uppåt. Vid högspänning begränsas strömmen i praktiken endast av kroppens inre motstånd, säger han.

Samtidigt talas det om att hög spänning (stöt) inte är farlig, hur hänger det ihop?

– Ordet stöt skulle kunna tolkas som att verkanstiden är kort. Det vill säga om tiden är väldigt kort blir den totala energin så låg att den inte ger några skadliga effekter. Men man ska inte underskatta eventuella psykologiska effekter som kan framkallas av att få en kortvarig strömgenomgång, även om energin inte ger några fysiologiska effekter.

Kan hög spänning i en solcellsanläggning bli farlig?

– I solcellsanläggningar kopplar man panelerna i serie. Om en panel producerar 35 volt och man seriekopplar 20 stycken får man ut spänningen 700 volt DC på de ledarändar som kopplas in i växelriktaren. 700 volt DC kan medföra en dödlig ström genom en människas kropp. Den höga likspänningen kan även orsaka ljusbåge, då det är svårare att bryta likström än växelström.

Läs också:
Det händer i kroppen vid elolyckor