Logga in

Sydvästlänkens ljudstörningar: ”Det är ett sorts elektriskt brummande”

Publicerad
13 sep 2021, 08:10
| Uppdaterad
15 sep 2021

Projektet Sydvästlänken har tampats med många olika problem. Just nu utreds om bullret från omriktarstationen Hurva klarar riktlinjerna. De boende i området är inte nöjda.

Höga ljud, både dag och natt, har blivit vardag för de boende i närheten av den nya omriktarstationen Hurva, i Hörby kommun. Stationen är en viktig del i projektet Sydvästlänken som ska överföra högspänd likström, HVDC, från Mellansverige till Skåne.

“Att från ena dagen till den andra ha tyst och lugnt till jättemycket ljud omkring sig dygnet runt känns faktiskt inte okej.”

Veronica Witlock, boende i närheten
Veronica Witlock. Foto privat

– Det är ett sorts elektriskt brummande, som från en gammal transformator, fast ett mycket starkare ljud. Först trodde jag det var kylskåpet hemma som höll på att gå sönder, säger Veronica Witlock som bor 400 meter från omriktarstationen.

Hon och hennes grannar har levt med det återkommande ljudet i två år nu – ända sedan provdriften av stationen påbörjades. Deras stora oro är att ljuden ska fortsätta när omriktarstationen öppnar för permanent drift.

– Värst är det när vinden ligger på. Några träd har planterats för avskärmning, men de växer långsamt och hjälper inte alls. Det är mer en sorts goodwill-grej som inte funkar, säger Veronica Witlock.

Har kallats "skandalbygge":
”Känslan är att vi nu är nära att kunna ta förbindelsen i drift”

Sydvästlänkens A till Ö:
Hela historien om Sydvästlänken

Enligt beställaren av Sydvästlänken, systemansvariga myndigheten Svenska kraftnät, ska anläggningen uppfylla gällande krav för ljudnivåer. I början av sommaren gjordes ändå ljudmätningar som utvärderas och stäms av mot Naturvårdsverkets riktvärden för buller från industrier. Utredningen fortsätter under hösten. 

De nya kraftledningarna mellan Närke och Skåne är viktiga i arbetet med att förstärka det svenska elnätet. De spelar också en viktig roll för överföringen av el från norr till söder.

Flaskhalsarna i överföringen har bland annat orsakat stora skillnader i elpriser mellan norra och södra Sverige. Periodvis har elpriset i Skåne varit dubbelt så högt som i Norrland. Överpriserna betalas av husägare och företag i södra Sverige.

För de boende nära Hurva finns också andra orosmoment. Vad händer med huspriserna i området när det byggs nya, stora elanläggningar? Vågar man flytta in med barn där? Kommer människor att påverkas av elektromagnetiska fält från de nya ställverken, omriktarstationerna och förändringar i kraftledningarna?

– Den här resan är långt ifrån över för oss. Vi kommer snart att få ytterligare en eljätte här – den så kallade Hansa Powerbridge som blir en del i Baltic cable, säger Veronica Witlock.

Effektbrist:
”När vi efterfrågade högre effekt för att bygga ut fick vi nej”

Inför bygget av likströmsförbindelsen Hansa Powerbridge (700 MW) till Tyskland har en utredning av buller från omriktarstationen gjorts. Där föreslås bland annat att välja tystare transformatorer, bygga in dem i isolerade byggnader och välja tystare kylfläktar (med lägre varvtal).

– Det blir viktiga ingredienser att ha med till kommande byggen. För att från ena dagen till den andra ha tyst och lugnt till jättemycket ljud omkring sig dygnet runt känns faktiskt inte okej, säger Veronica Witlock.

Frågor och svar

Vad är Sydvästlänken?

Sydvästlänken består av två delar – en med luftledning för växelström (400 kV) och en förbindelse för högspänd likström, HVDC.

Norra delen, luftledning för växelström mellan Hallsberg och Barkeryd, togs i drift 2015. Södra delen, HVDC-länk med markkabel mellan Barkeryd och Hurva, togs i drift den 27 juli 2021.

Den södra delen består av två länkar, vardera med kapacitet att överföra 600 megawatt. Det finns också en luftledning för likström mellan Nässjö och Värnamo.