Logga in

Yrkesutbildade utan teoretiska ämnen läser sämre

Publicerad
20 aug 2018, 14:32

Läsförståelsen var sämre i den ena svenska åldersgruppen. Men var det 90-talets elever eller 60-talets, vad tror du?

Den som gått en yrkesutbildning utan teoretiska ämnen har sämre läsförståelse senare i livet. Det visar en ny nordisk studie med svenska och danska elever i olika årskullar.

– Läsförståelsen är lägre hos de som läst 1960-talets kursplaner med små inslag av allmänna ämnen jämfört med de som läst 1990-talets med 25 procent allmänna ämnen.

Det säger Mats Myrberg, professor emeritus KTH och Stockholms universitet. Resultaten i studien förstärks av att danska elever också undersökts och de har behållit sitt lärlingsssystem. Deras läsförståelse var lika låg i båda åldersgrupperna.

Relaterat: Fredrik får inte bli elektriker

– Vår data från Danmarks lärlingsutbildning visar lägre läsförståelse men ingen skillnad mellan generationerna, säger Mats Myrberg.

– Jämförelsen mellan Danmark och Sverige stärker slutsatsen att ökade inslag avallmänna ämnen i gymnasiets yrkesutbildningar har en gynnsam inverkan på den livslånga utvecklingen av läsförmåga, säger Marias Rasmusson, forskare vid Mittuniversitetet.

Ett annat resultat från studien är stora skillnader i läsförståelse senare i livet mellan de som gått yrkesinriktade och högskoloeförberedande program.

Relaterat: Badmästaren som blev elektriker

Lärlingsutbildning av den sort som finns i Tyskland och Danmark har förts fram som en lösning på de rekryteringsproblem som yrkesprogrammen haft i Sverige de senaste åren. Fokus för både forskare och politiker har legat på arbetsmarknadseffekter. Flera studier visar på positiva effekter på arbetsmarknadsetablering de första åren efter examen.

Däremot, skriver forskarna i ett pressmeddelande, har utvecklingen av basfärdigheter inte uppmärksammats trots att modern forskning om det framtida arbetslivet visar på en ökad betydelse av generella förmågor som läsförmåga, matematisk problemlösningsförmåga och it-kompetens.

– Resultaten i vår studie visar på de ”allmänna ämnenas” roll i yrkesutbildningen, säger Mats Myrberg.

Relaterat: ”Alldeles för svårt att yrkesväxla”

Studien visar stora skillnader i läsförmågeutveckling mellan grupper som gått yrkesinriktade program och högskoleförberedande program. Avståndet mellan de examinerade från yrkesutbildning och högskoleförberedande utbildning har i Sverige halverats på 30 år. Detta gäller även när hänsyn tas till grundskolebetyg, högre studier, föräldrars utbildningsbakgrund, kön och pågående studier. Ingen motsvarande utveckling syns för Danmarks del som hållit fast vid lärlingsprincipen.