Logga in

Många elföretag ”kör utan körkort”

Publicerad
1 jun 2018, 15:05
| Uppdaterad
14 dec 2023

Drygt 11 000 elinstallationsföretag har registrerat sig hos Elsäkerhetsverket. Men alla uppfyller inte kraven – och en handfull ligger på gränsen till hårdare sanktioner.

Den första juli fyller nya elsäkerhetslagen 1 år. Vi ställer fem frågor till Peter Lindberg, som är elinspektör på Elsäkerhetsverket.

Hur har det gått?

Peter Lindberg– Förhållandevis bra. Den sista maj fanns 11 231 elinstallationsföretag i vårt företagsregister, och fler droppar in hela tiden. Förutom nystartade företag registreras tyvärr även många som har ”kört utan körkort” i snart ett år.  Det är lite överraskande med tanke på vår gedigna kommunikationskampanj.

– Tyvärr ser många fortfarande kraven som en belastning. Men egenkontrollprogrammet kan bidra till högre effektivitet exempelvis genom bra planering, rätt kompetens hos personalen och en fungerande kontroll före idrifttagning, säger Peter Lindberg.

Har företag som ”kört utan körkort” ägnat sig åt olovlig elinstallation?

– Ja, i vissa fall. Flera företag är exempelvis registrerade för verksamhetstypen kabelförläggning men ägnar sig åt solcellinstallationer. Det är lite tråkigt för solcellsbranschen dels ur ett konkurrensperspektiv, dels för att det bidrar till felaktiga installationer.

Läs mer: Lös kabel blir livsfarlig gunga för barn – och andra elfel när solceller installeras

– Företag som installerar solceller ska vara registrerade för verksamhetstypen produktionsanläggningar, och kraven är mycket högre än för kabelförläggningar. Man ska exempelvis ha en auktoriserad elinstallatör och ett mer omfattande egenkontrollprogram, säger Peter Lindberg.

Hur ingriper ni mot företag som gör fel?

– Den nya lagen ger Elsäkerhetsverket större möjligheter att utöva tillsyn mot elinstallationsföretag. Vi tar emot indikationer – alltså tips, information och uppslag – och har även ett tillsynsprojekt där vi besöker elinstallationsföretag.

– Skillnaderna är stora, och det finns indikationer på att större organisationer har svårare att nå alla medarbetare, till exempel när det gäller informationen om vad egenkontrollprogrammet innehåll. Det finns också företag gör säkra jobb med hög kvalitet, men de har ingen bra dokumentation av sina rutiner. Sedan finns det företag som varken har bra egenkontrollprogram eller fungerande rutiner i praktiken och som dessutom gör dåliga jobb. Dessa gäller det att hitta och ”få stopp på” tills de är på rätt väg.

Läs mer: Här är obehöriga installatörens elfel

– Eftersom vår tillsyn är framåtriktad så inleds tillsynen oftast genom att informera de som gör fel. I de allra flesta fallen gör företagen då en rättelse direkt utan att vi behöver ta till föreläggande eller viten, säger Peter Lindberg.

Har några företag drabbats av sanktioner?

– Hittills i år har vi avslutat cirka 60 tillsynsärenden, och vi har just nu ungefär lika många ärenden som är oavslutade. I de öppna ärendena pågår en kommunikation med företaget, och det innebär även att föreläggandeverktyget används i några fall. Några beslut om förbud eller inskränkning har vi inte tagit ännu, men vi har en handfull elinstallationsföretag som ligger på gränsen till hårdare sanktioner, säger Peter Lindberg.

Har folk upptäckt e-tjänsten Kolla elföretaget?

– Ja, den är en stor succé. Det görs ungefär 10 000 sökningar varje månad för att kolla upp ett elföretag. Kompetensnivån när det gäller innehavaransvaret har ökat rejält hos beställare och konsumenter, det märker vi bland annat på de frågor vi får från allmänheten, säger Peter Lindberg.