Logga in

När det kittlar i duschen …

Publicerad
9 maj 2018, 10:33

Men – hur sjutton blev det 181 volt här!?  Elinstallatörens expertkommentator ger besked.

Bilden på en dusch med 181 volt mellan golvbrunnen och vattenröret fick fart på medlemmarna i Facebook-gruppen Elfel härom veckan. Flera tänkbara förklaringar stöttes och blöttes. Är det kanske fel på golvvärmen? Glömt pus? Induktans?

Läs mer: Hemmafixarens misstag när stickproppen skulle bytas

Henric Hagberg

Vi skickade frågan till Elinstallatörens egen expertkommentator Henric Hagberg. 

– Nej, det här var ingen rolig bild. Att ha 181 volt mellan vattenröret och golvbrunnen är direkt livsfarligt, säger han.

Henric Hagberg konstaterar att den här typen av elfel tyvärr inte är ovanliga, att döma av kommentarerna. Många har varit med om liknande fel i såväl gamla som nya hus. Och visst kan boven ibland vara den elektriska golvvärmen. Men inte just i det här fallet eftersom det rör sig om vattenburen golvvärme.

Hela kommentarsfältet slutar med att Linus Westerlund som tagit bilden pekar ut felorsaken: ett vägguttag på övervåningen hade bytts ut. I monteringen av det nya vägguttaget så ska fasledaren ha kommit i kläm mellan vägguttagets metallram och den gamla plåtdosan.

Läs mer: Är en skruv lös – eller saknas den?!

Huset är från 1920-talet, och på den tiden använde man sig av rör och dosor av metall i installationen. Nu kom fasledaren i kontakt med plåtdosan, och detta ska i sin tur ha spänningsatt elrören. Ramen på golvbrunnen, som också är i metall, har dessutom kommit i kontakt med de spänningsförande delarna i huset, enligt Linus Westerlund. Eftersom vattenledningarna är jordade så uppstår en potentialskillnad mellan golvbrunnens ram och vattenledningarna vilket han mäter till 181 volt.

– Vi kan bara vara glada för att ingen allvarlig olycka hände denna gång. Men det finns tyvärr exempel på liknande fel där det har slutat med dödlig utgång när någon har kommit i kontakt med den spänningsförande delen och ett jordat föremål och därigenom fått en strömgenomgång, säger Henric Hagberg.

Att byta ut vägguttag mot ett likadant nytt är inte auktorisationskrävande, sådana installationer får en lekman utföra.

Läs mer: Skum spisinkoppling: Brandrisk eller inte?!

– Problemet här är återigen när någon gör en installation inte riktigt har koll på hur man ska göra. Det gäller att se till att inga ledare blir klämda bakom metalldelar eller liknande, säger Henric Hagberg.

Han berättar att personen som utförde installationen gjorde ytterligare ett misstag förutom att klämma ledaren: Det gamla ojordat uttaget byttes mot ett nytt jordat. Det orsakade inte felet på bilden, men det är ett elfel i sig.

– Som lekman får man inte ändra eller lägga till något i en befintlig installation. Vill man byta ut sina ojordade vägguttag till jordade ska man anlita en installatör som drar om ledningarna och drar fram en gröngul skyddsjordsledare till alla vägguttag. Dessutom ska jordfelsbrytare installeras. Detta ökar elsäkerheten i huset väsentligt, säger Henric Hagberg.

FAKTA

Vad är då en potentialskillnad?

  • Enkelt förklarat handlar det om elektrisk spänning, alltså den elektriska spänningen mellan två punkter.
  • Potentialskillnaden mellan fasledaren och neutralledaren är 230V (230V i L och 0V i N). Därför visar mätaren 230V om du mäter mellan dessa två punkter.
  • Samma sak ska det vara mellan fasledaren och jordledaren (230V i L och 0V i PE).
  • Skulle du mäta mellan två fasledare på samma fas så visar instrumentet 0V (230V i L1 och 230V i L1 är lika med 0V i potentialskillnad).
  • När två punkter med olika potential kommer i kontakt med varandra genom en elektrisk ledare så uppstår en elektrisk ström som strävar efter att utjämna potentialskillnaden mellan punkterna.