Logga in

Ministern: ”Vi behöver verkligen fler som vill bli elektriker”

Publicerad
22 maj 2018, 16:31

Gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström har vuxenutbildningen i sin portfölj.

Hon tycker att Fredrik Strands situation är beklaglig med tanke på den stora bristen på utbildad arbetskraft.

–  Vi behöver verkligen fler som vill bli exempelvis elektriker, skriver hon i ett mejlsvar.

Hon lyfter fram att regeringen har byggt ut den statligt finansierade yrkesinriktade vuxenutbildningen kraftigt, från cirka 12 000 platser 2014, till 33 000 platser i år. För att få del av de statliga medlen ska kommunerna finansiera motsvarande antal platser, vilket ska ge goda möjligheter att anordna yrkesinriktad vuxenutbildning i hela landet. I satsningen ”kunskapslyftet” ökas även antalet platser på yrkeshögskolan med nästan 50 procent.

Del 1 i serien: Fredrik får inte bli elektriker

Del 2: Utbildningschefen blir uppringd varje dag av folk som vill omskola sig till elektriker

– Det här problemet lyfts av många branscher, inte bara installationsbranschen.

Roger Mörtvik, utredare

Del 4: Yrkesläraren ser att chanslösa elever tar platsen från de motiverade

Del 5: Ida Kullander kom in direkt på elektrikerutbildningen

Dagens antagningsregler, som prioriterar bort Fredrik Strand, ses över i utredningen ”En väl anpassad vuxenutbildning”, som Anna Ekström tillsatte i fjol. Utredare är Roger Mörtvik:

Roger Mörtvik.– Det här problemet lyfts av många branscher, inte bara installationsbranschen, säger han.

Han berättar att kommuner inte bryter mot några regler när de nobbar personer som liksom Fredrik Strand har jobb och gymnasieutbildning. Dagens lagstiftning och förordningar säger att sökande med kort utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden ska prioriteras. Men reglerna slår väldigt olika.

Läs mer: Därför är arbetskraftsbristen så stor

En del kommuner erbjuder så få utbildningsplatser att endast de prioriterade grupperna kommer in. I andra kommuner räcker platserna även för sökande med gymnasiebetyg som vill yrkesväxla.

– Det är inte likvärdigt över landet. I dag beror det helt på var du bor om du får komma in med en gymnasieutbildning i bagaget, säger Roger Mörtvik.

Vilka slutsatser utredningen landar i presenteras i augusti.