Logga in

Tomma platser på installationsutbildningar

Publicerad
19 apr 2018, 11:00

Många gymnasieutbildningar inom el och VVS har svårt att fylla sina platser. Det är en trend som håller i sig, visar årets preliminära antagningssiffror.

Söktrycket på gymnasiets el- och energiprogram är fortsatt lågt. Hela 36 procent av platserna är fortfarande lediga, visar den preliminära statistiken för storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är ändå något fler än förra året, då programmet hade 42 procent tomma platser i april.

Intresset för VVS- och fastighetsprogrammen är ännu lägre, med 51 procent tomma platser.

Läs mer: Så kan montörer bli projektledare

– Vi har märkt att intresset för yrkesprogrammen minskat sedan högskolebehörigheten togs bort 2011. Nyligen röstade Alliansen emot förslaget om att återinföra behörigheten 2019, vilket vi tycker är väldigt dåligt, säger Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer.

”Elever och föräldrar kan tro att de här programmen bara är till för lågpresterande elever. Men så är det ju inte.”

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

Svårigheten att fylla platserna kan också bero på informationsproblem. Kursplanerna har förbättrats på senare tid, men detta når inte fram till de sökande eleverna, menar Lina Hultqvist.

Läs mer: Mojje kämpar för att bli elektriker

På många skolor får samtliga som söker till VVS- och fastighets- eller el- och energiprogrammen plats. Det kan leda till problem med attityden till yrkesprogrammen.

– Elever och föräldrar kan tro att de här programmen bara är till för lågpresterande elever. Men så är det ju inte. Det krävs både teori och praktik för att ta klara utbildningen, så det här är en stämpel som måste arbetas bort, säger Lina Hultqvist.

Många skolor har tomma platser på höstens utbildningar. Men det finns undantag. 14 gymnasier i Stockholmsregionen har sökande på reservlista till el- och energiprogrammen. I Malmö har en skola reservlista för el- och energiprogrammet, Universitetsholmens gymnasium.

”Vissa skolor har både yrkesprogram och teoretiska program och det lockar ofta fler elever.”

Lina Hultqvist, Sveriges Elevkårer

Endast ett VVS- och fastighetsprogram har sökande på kö – Fredrika Bremergymnasiet i Haninge.

Läs mer: De blir elektriker på tre terminer

– Vissa skolor har både yrkesprogram och teoretiska program och det lockar ofta fler elever. Skolorna har också olika rykte, vilket kan påverka valet, säger Lina Hultqvist.

Antagningssiffrorna är ännu så länge preliminära och kan komma att ändras något i sommar. Den 27 juni ska antagningen vara helt klar.