Logga in

Så kan montörer bli projektledare

Publicerad
19 jan 2018, 11:21

Behovet av projektledare i installationsbranschen är stort. Men vad har egentligen en projektledare för kompetens? Det finns inget entydigt svar utan är väldigt skiftande. Men nu kommer ett branschinitiativ för att certifiera projektledare.

Företagen behöver veta att projektledarna har rätt kompetens då de har en central roll – ofta helt avgörande för projektets resultat. 

Ett nytt branschinitiativ ska ge hjälp med detta. Det heter Installationsbranschens Certifierade Projektledare, ICPL, och är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, SBUF, INCERT och Svenskt Projektforum.

Analys: ”Våga ta större ansvar”

– Det innehåller två delar, berättar Ylwa Glismann på Installatörsföretagen. Dels en kartläggning för att se var det eventuellt finns kunskapsluckor och dels en certifiering så att man vet vilka projektledare som har kompetensen.

Det är alltså ingen utbildning, kompetensluckor får fyllas på annat sätt.

– Tanken är att vi på sikt ska kunna rekommendera utbildare för olika delar, säger Ylwa Glismann.

På sikt finns möjligheter för beställare att skriva in i handlingarna att man önskar IPCL-certifierade projektledare från installatörerna.

– Vi vill ha de allra bästa projektledarna i våra projekt och har därför engagerat oss i detta initiativet av egenintresse, säger Jenny Berglund på Svenska Bostäder som insett installationernas betydelse.

– Det är underligt att vi tidigare la ner hela vår själ i att få den bästa platschefen när det oftast är installationerna som kan krångla efteråt, fortsätter hon.

Även företagen ser värde i certifieringen av projektledare.

– Att kartlägga och validera att projektledarna känns helt rätt. Vi kommer att köra igång direkt, säger Roger Joffs, vd för Gullikssons el som tidigare satsat mycket på ledarskapsutbildning av projektledare.

– Det här är ju något helt annat, det är bra att få hjälp att kartlägga projektledarnas kompetens. Samtidigt kan det bli en karriärväg, montörer ser att det är möjligt att bli certifierade projektledare, säger Roger Joffs.