Logga in

Energimarknadsinspektionen granskar solstopp

Publicerad
11 okt 2017, 09:34

Från 1 november är det stopp för all ny anslutning av elproduktion till Gotlands Elnät. Nu inleder Energimarknadsinspektionen en granskning av beslutet.

Enligt ellagen har elnätsägare skyldighet att ansluta kunder inom den spänningsnivå som tillståndet medger, om inte särskilda skäl föreligger. Energimarknadsinspektionen, Ei, vill därför granska Gotlands Elnäts stopp för nya anslutningar av elproduktion till nätet från 1 november. Stoppet påverkar i hög grad anslutningen av förnybar el från vind- och solkraft, som utgör huvudparten av den nya elproduktionen på Gotland i dag.

”Det handlar om Gotlands driftsäkerhet och inget annat. Vi har numera ett extra totalavbrott vartannat år och ungefär hälften av dem är relaterade till ökad elproduktion.”

Jan Karlsson, vd för Gotlands Energi. 

Orsaken till beslutet att stoppa nya anslutningar är oro för att det ska bli fler stora elavbrott. En förklaring som ges är kapacitetsbrist i överföringen genom de två kraftkablarna till fastlandet, som bland annat överför elöverskott från ön.

– Det handlar om Gotlands driftsäkerhet och inget annat. Vi har numera ett extra totalavbrott vartannat år och ungefär hälften av dem är relaterade till ökad elproduktion. Grunden för beslutet är hur många elavbrott som är anständigt för Gotland att stå ut med, säger Jan Karlsson, vd för Gotlands Energi (systerbolag till Gotlands Elnät).

Beslutet att stoppa nya anslutningar till elnätet har redan fått konsekvenser. I början av oktober meddelade utvecklingsbolaget Nygarn att det ändrar sina planer på att bygga Sveriges största solcellspark på Gotland.

Energimarknadsinspektionen har skickat ut ett föreläggande till Gotlands Energi, Geab, som ska svara på sju frågor senast 27 oktober. Bland annat om vad som ligger till grund för kapacitetsgränsen på 185 megawatt för förnybar el. Geab ska också skicka in en analys av eventuella kostnader vid försämrad leveranskvalitet.

”Att det finns ett kapacitetstak på Gotland är klart. Och ju mer el som plockas in desto mer ökar risken för totalavbrott.”

Roger Husblad, expert hos Energimarknadsinspektionen.

Enligt Roger Husblad, expert hos Energimarknadsinspektionen, måste två intressen vägas mot varandra: anslutningsskyldigheten och en trygg elförsörjning. Ett särskilt skäl till undantag från ellagen kan vara kapacitetsbrist. Frågan är om det räcker med ett instabilt elnät som grund för anslutningsstoppet?

– Det är svårt att säga. Men att det finns ett kapacitetstak på Gotland är klart. Och ju mer el som plockas in desto mer ökar risken för totalavbrott, säger Roger Husblad.

I maj meddelade Svenska kraftnät att projektet med en tredje elkabel mellan Gotland och fastlandet läggs ner. Beskedet bidrog starkt till Geabs beslut om att stoppa nya anslutningar till nätet.