Logga in

”Elmiljön var milt sagt förskräcklig”

Publicerad
21 aug 2023, 10:43

Han har löst problem med elmiljö över hela Sverige sedan 80-talet. Nestorn inom elmiljö Leif Westlund började i ett rum med 30 aktiemäklare på Öhmans fondkommission där datorer och tjockskärmar ställde till det för arbetsmiljön. 

När Folket Hus i Piteå bytte ljuskällor från glödljus till halogen i ljuskronorna över stora salongen började det tjuta i huset hörslingor och en äldre transformator packade ihop. Jens Romell, som är teknikansvarig på kommunens fastighetsavdelning, insåg att elanläggningen i Folkets Hus drabbats av elmiljöproblem. Ljuskronorna hade fått ny elektronisk styrning i form av dubbla aktorer i en KNX-central, så det var dit misstankarna riktades.

I det här fallet fanns det hjälp att få på nära håll – i Piteå fanns Leif Westlund på Svensk Elmiljöutveckling. Leif har jobbat med elmiljöfrågor sedan slutet av 1980-talet. 

Expertens tips om elkvalitet:
Guruns råd mot elkvalitetsproblem

– Jag kom in på det här området i en tid när teknikutvecklingen bidrog till kraftigt ökande problem med elmiljön. Tjockskärmar till datorer med katodstrålerör och switchade nätaggregat blev en allt viktigare del av vardagen både i hem och företag. Leif Westlund berättar om det första stora uppdraget han fick för att sanera en riktigt dålig elmiljö. Det var hos Öhmans fondkommission i Stockholm där penning- och aktiemäklare satt och klagade på huvudvärk, trötthet, rodnande kinder och annat. De satt nästan 30 personer i en lokal full med datorer och tjocka dataskärmar. Elmiljön var milt sagt förskräcklig.

– Då arbetade jag för Sun-flex, ett företag som specialiserat sig på arbetsmiljön vid data- och kontorsarbetsplatsen. Vi gjorde elmiljömätningar som resulterade i en helt ny specialbyggd arbetsplats där bland annat all elektronik, inklusive skärmarna, stängdes in bakom strålningsskyddande barriärer av trä, glas och metall. Alla kabelrännor flyttades till golvet under ett skyddande hölje av metall och betong. Resultatet blev en lyckad sanering av elmiljön och att jag insåg vilket intressant område elmiljön utgör, minns Leif Westlund.

När ljuskällorna i de vackra ljuskronorna byttes till LED uppstod problem med elkvaliteten.

Historien upprepade sig trettio år senare när Leif Westlund blev inkallad till Folkets Hus i hemstaden. Där kunde han med sina mätningar fastslå att problemen med hörselslingorna orsakades av stora mängder övertoner och högfrekvent brus i husets elnät. Lösningen fanns nära till hands – elmiljötransformatorn Netcleaner som Leifs företag Svensk Elmiljöutveckling i många år använt för att lösa störningsproblem.

– Netcleaner är en isolerad fulltransformator med helt skilda primär- och sekundärlindningar. Den har tre Toroidkärnor, en för varje fas, som placerats liggande ovanpå varandra. Primärsidan och sekundärsidan är Z-kopplade och individuellt lindade. Allt detta är ingjutet och täckt av en helsvetsad metallkåpa som är förbunden med transformatorns nollpunkt.

Leif Westlund berättar att konstruktionen gör det möjligt att skapa en isolerad skyddad zon med ett lokalt TN-S system där störmiljön kan hanteras. Utifrån kommande störningar begränsas i ett brett frekvensspektrum och övertoner i lasten elimineras.  HF-brus och vagabonderande strömmar i anläggningen dämpas och man uppnår en effektiv potentialutjämning mellan systemjord och jordplan.

Jens Romell är nöjd med den lösning som Leif Westlund tog fram.

Netcleanern i Folkets Hus’ elcentral löste problemet med hörslingorna. Jens Romell är mycket nöjd med resultatet.

– Det blev en snabb och smidig lösning på våra problem. Sedan den nya utrustningen kom på plats kan ny också gäster med hörselnedsättning njuta av kulturutbudet här i Folkets Hus, konstaterar han.

– Problem med elmiljön blir allt vanligare, konstaterar Leif Westlund. De tjocka dataskärmarna är borta ur bilden numera men annan ny teknik har kommit till i våra elinstallationer. Frekvensomformare som inte kopplats på rätt sätt är till exempel en mycket vanlig orsak till icke önskade störningar i elnätet, liksom drivdon till LED-armaturer och switchade nätaggregat. Men en god elmiljö handlar om mer än bara att ha koll på elektroniska komponenter. 

Läs också:
”Husets el kan påverkas när en komplex last som en värmepump drar i gång”

– Generellt kan man säga att begreppet ”elmiljö” handlar om hur den elektriska miljön ser ut i en anläggning i sin helhet och kanske med betoning på förekomsten av elektriska och magnetiska fält, förklarar Leif Westlund. Det andra centrala begreppet i det här sammanhanget, ”elkvalitet” är i princip en fråga om hur stabil och leveranssäker spänningen är, tillägger han.

Ett tredje begrepp som blivit mer aktuellt under senare år är EMC. Det är en förkortning av Elektromagnetisk Kompatibilitet och innebär kort att utrustningar och elinstallationer inte får vara störande för varandra eller för sin  omgivning.