Logga in

Stopp för förnybart på Gotland

Publicerad
13 sep 2017, 14:11

All ny anslutning av förnybar el till Gotlands Energis nät stoppas från 1 november. Orsaken är att elbolaget vill garantera driftsäkerheten för sina kunder.

Det finns i dag 185 megawatt förnybar elkraft installerad på Gotland. En hel del är vindkraft, men på senare år har även installationerna av solceller ökat. Från 1 november blir det dock stopp för såväl nya storskaliga installationer som mikroproduktion. Åtminstone så länge anläggningarna levererar el till nätet.

Beslutet att inte tillåta fler anslutningar av förnybar el grundar sig i en oro för stora elavbrott. I slutet av augusti blev hela Gotland strömlöst under minst en timme. Risken för den typen av situationer har ökat på senare år, då det i genomsnitt har varit ett totalavbrott per år. Mellan 1991 och 2001 var det inga avbrott alls.

Orsaken till avbrotten är enligt Gotlands Energi, Geab, den kraftiga ökningen av förnybar elproduktion på ön. Under 2000-talet har de två kraftkablarna till fastlandet anpassats för att klara av att både importera och exportera el. Gotlandskabeln repareras just nu för att hålla i 20 år till.

Åtgärderna bedöms dock inte vara tillräckliga, och Geab har haft förhoppningar om satsningen på en ny växelströmskabel till fastlandet. Denna skulle förbättra kapaciteten för att ta emot och exportera förnybar el. I maj beslutade Svenska kraftnät att avsluta projektet med den tredje fastlandskabeln, som bedömdes bli för dyr.

– Det är känt sedan länge att de två befintliga likströmslänkarna har begränsad kapacitet. Den nya kabeln med växelströmsteknik skulle innebära en mer robust lösning, som ger möjlighet till utökad produktion av vind- och solel, sa Björn Axelsson, enhetschef hos Gotlands Energi, då till Elinstallatören.

Stoppet för förnybar el genomförs under en övergångsperiod. De anläggningar som är föranmälda och har fått medgivande från Geab före 31 oktober får installeras inom två månader.  Efter det tillåts inga nya anslutningar till elnätet. De enda undantagen är ny reservkraft och elproduktion som timme för timme förbrukas av kunden själv och inte matas ut på elnätet.