Logga in

Svårt bli bättre på sakernas internet

Publicerad
4 apr 2017, 14:11

Kännedomen om sakernas internet, Internet of Things, är låg bland svenska installationsföretag, visar en ny undersökning. En orsak kan vara svårighet att hitta rätt prylar.

Drygt tre fjärdedelar av de tillfrågade i enkäten med 300 företag svarar att de inte känner till, eller har mycket liten kännedom om, sakernas internet (IoT). Samtidigt är intresset för den nya tekniken stort, enligt undersökningen som Svensk Byggtjänst och Industrifakta gjort bland installationsföretag, byggentreprenörer och bostadsbolag.

Urban Månsson, Svensk Byggtjänst

– Många inser att digitalisering är viktigt, men vet inte vad exempelvis Internet of Things betyder eller vad det kan ha för nytta för den egna verksamheten, säger Urban Månsson, vd för Svensk Byggtjänst.

Generellt bekräftar undersökningen det som även andra undersökningar visat – att den digitala utvecklingen går långsamt i byggsektorn jämfört med annan industri. Visserligen uppger över 60 procent av de tillfrågade att de är väl införstådda med begreppet digitalisering, men den interna utbildningsnivån ses som relativt låg.

Mindre än hälften av de svarande bedömer att de kan erbjuda digitaliseringstjänster i sitt tjänsteutbud. Bara 35 procent arbetar aktivt med digitalisering i sina verksamhets- och affärsplaner. Större företag har kommit längre med digitalisering än små och medelstora bolag.

– Det finns ett glapp mellan där man skulle vilja vara och där man faktiskt är, säger Urban Månsson.

En anledning till att utvecklingen går långsamt i byggsektorn kan vara svårigheten att få tag på lämpliga produkter. Rutiner för inköp och inarbetade leverantörskedjor gör att teknikbyten går trögt. Begreppet Internet of Things saknar också en vedertagen standard.

Hans Nyblom, Installatörsföretagen

– Det kan vara svårt att hitta proffsgrejer att köpa, och man ska ju inte behöva gå till en internetbutik för konsumentprodukter för att hitta prylarna, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig hos Installatörsföretagen.

Bland installationsbranscherna ligger ventilationsinriktade företag förhållandevis långt framme med digitalisering och sakernas internet. Ett av de företag som säljer en IoT-produkt är ventilationsleverantören Swegon. Sedan ett år tillbaka finns ett system för utökad kommunikation i fastigheter. Mer detaljerad information om exempelvis närvaro, fukt och temperatur bidrar till att optimera driften.

– Det trådlösa systemet gör det möjligt att sätta ut fler givare i huset, och den utökade informationen hjälper till att sänka kostnader. Om ingen varit i ett konferensrum sedan det senaste städtillfället går det till exempel att spara in på städningen som är en stor kostnad för många företag, säger Jan Risén, ansvarig för systemutveckling hos Swegon.

– Den kanske största fördelen upptäcker man vid ändrad användning av lokaler. Ett trådlöst system anpassas lättare till de nya behoven, då det inte krävs någon ominstallation, tillägger han.

Jan Risén är övertygad om att ny, digital teknik kan hjälpa installationsbranschen att tjäna pengar. Här finns också möjliga konkurrensfördelar.

– Små företag borde vara nyfikna och skaffa sig mer kunskap om den nya tekniken. Historien visar att de som varit snabbast med att våga pröva ny teknik blir vinnare i längden, säger han.