Logga in

Fler farliga USB-laddare finns på marknaden

Publicerad
19 apr 2017, 16:22

Elsäkerhetsverkets senaste granskning av USB-laddare visar på mycket allvarliga brister i både konstruktion och märkning av 14 av laddarna, som nu återkallats från konsument. 

Samtliga ”värstingar” har belagts med säljstopp samt återkallelse från konsument.Totalt granskar myndigheten 60 laddare och projektet fortgår med övriga 46 USB-laddare. En sammanfattande rapport väntas komma i slutet av maj. 

Här är några av anmärkningarna:

  • För att skydda mot elchock ska USB-laddarens hölje även klara viss mekanisk påfrestning utan att bli farlig. Hållfastheten i sex av laddarna är bristfällig.
  • Trasig USB-laddare med exponerade stift. Fyra klarar inte rotationsprov av 230 volt-stiften på stickproppen. Risk finns att spänningsfarliga ledare kommer i kontakt med sekundärsidan (USB-utgången).
  • Två öppnar sig i fallprov, vilket exponerar spänningsfarliga delar som kan beröras.
  • Att stiften kan vridas loss eller att höljet kan öppna sig vid slag ger stora risker för elchock.
  • Kravet på isolationsavstånd är minst 4,0 mm. Isolationsavståndet i transformatorn för de olika laddarna varierade från 0 mm till 0,7 mm, vilket är anmärkningsvärt dåligt.
  • Stickproppen har fel dimensioner i nio av de 14 laddarna. Att använda någon av dessa laddare är direkt förenat med livsfara.

Anmärkningsvärt är också att ingen av laddarna har en EU-försäkran där tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de säkerhetskrav som finns för produkten inom EU. Utan denna försäkran får produkten inte säljas på EU:s inre marknad, påpekar Elsäkerhetsverket.

Fredrik Sjödin, elsäkerhetsexpert på IN.

Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert, Fredrik Sjödin, välkomnar att Elsäkerhetsverket som tillsynsmyndighet gör marknadskontroller av det här slaget.

– Det är viktigt och nödvändigt, säger han.

Kan det finnas fler farliga USB-laddare ute på marknaden?

– Med all sannolikhet. Det är viktigt att konsumenterna är noggranna när de ska köpa laddare.

Varför finns det som många allvarliga elfel just på USB-laddare?

– Det är framförallt en fråga om utrymme. Det är mycket elektronik med nätspänning som ska rymmas i en liten kapsling. Då blir det trångt och varmt, vilket ställer stora krav på materiel och konstruktion, säger Fredrik Sjödin.

Elsäkerhetsverket ska nu undersöka ytterligare 46 USB-laddare. Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket, tror dock att man redan hittat de värsta exemplaren.

– De 14 första prioriterades då bristerna i dem var så pass allvarliga. Vi kan förvänta oss vissa anmärkningar även på de kvarvarande, men inte med den allvarlighetsgraden som de 14 första, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket och tillägger:

– USB-laddare är en billig och enkel produkt som säljs i mängder. De är små, vilket gör det till en utmaning att få in de isolationsavstånd som krävs. Dessutom har de den egenheten att du kan ta i USB-utgången och då krävs det verkligen att man inte får överslag från nätspänningen. Trots lågt pris så är marginalerna bra, speciellt om man lyckas kopiera något av de större märkena och därmed ta mer betalt. Man kopierar dock inte konstruktionen, vilket gör dem farliga.

Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Hur skiljer man en säker från en farlig USB-laddare?

– Det finns fyra enkla tecken:

1. Saknas CE-märke så är produkten med all säkerhet skräp.

2. Levereras produkten utan förpackning kan vi se att risken är överhängande att det rör sig om bristfälliga produkter, ofta piratkopior.

3. Efterliknar produkten genom design eller märkning ett känt varumärke är även det ett kännetecken på bristfälliga produkter.

4. Finns det ingen märkning eller information om tillverkaren eller dess varumärke så finns ingen som är villig att stå bakom produkten, alltså är produkten inte att lita på.

När har vi 100 procent elsäkra USB-laddare på den svenska marknaden?

– Så snart aktörerna lär sig vilka krav som gäller och marknaden för skräpprodukter försvinner. Elsäkerhetsverket jobbar aktivt med både information och marknadskontroll inom alla produktgrupper för att nå denna vision och vi tar tacksamt emot tips på farliga produkter på vår hemsida, säger Mikael Carlson.