Logga in

Projekten som lockar elever

Publicerad
30 dec 2016, 10:00

Efter några års nedåtgående trend ökar elevkullarna på gymnasiet igen. I dragkampen om de ungas intresse för olika utbildningar har Viskastrandsgymnasiet i Borås tagit studier i projektform till hjälp. Det största projektet hittills är en solcellsanläggning som el- och energiprogrammet byggde under förra läsåret.

Viskastrandsgymnasiet i Borås har genom åren skördat en hel del framgångar i numera nedlagda ECY Cup. Förmodligen beror det på en ovanligt engagerad lärarkår, men kanske också på den studiemiljö skolan kan erbjuda. 1997 flyttade skolan in i ombyggda gamla industrilokaler som har sammanlänkats med en inglasad förbindelsegång.

– Med sin starka anknytning till industri och företag är det här en perfekt miljö för ett yrkesinriktat gymnasium, säger Magnus Björk, en av skolans rektorer.

Magnus är bland annat ansvarig för skolans el- och energiprogram som driver sin ­undervisning enligt en lite annorlunda modell. På Viskastrandsgymnasiet drivs det mesta av undervisningen i yrkesorienterade ämnen i projektform. Här får eleverna inte bara ta del i genomförandet av olika projekt utan också ­delta i ledandet av dem, vara med och anskaffa den materiel som behövs och de får träning i den planering som krävs inför genomförandet av projektet.

– Med sin starka anknytning till industri och företag är det här en perfekt miljö för ett yrkesinriktat gymnasium.

Magnus Björk, en av Viskastrandskolans rektorer

Dan Ottosson är en av lärarveteranerna på ­programmet och ansvarig för ­energiinriktningen. Han är en av dem som har drivit och utvecklat projektmodellen och är hjärnan bakom det företagssamarbete som numera i allt högre grad präglar projekten. 

Under fjolåret ledde han skolans hittills största projektarbete, som genomfördes i samarbete med elgrossisten Storel.

– Projektet gick ut på att göra en större ­solcellsinstallation på ett av skolans tak. Det tog ett år att genomföra det med pengar som vi fått från skolans lokalförsörjningsbudget. Tillsammans med Richard Liljeros på Storel tog jag fram en budget och fick den godkänd av kommunen. Det faktum att Borås Kommun har en stark miljöenhet och vill satsa på energieffektivisering var en god draghjälp i den processen, berättar Dan.

– Projektet gick ut på att göra en större ­solcellsinstallation på ett av skolans tak. Det tog ett år att genomföra det med pengar som vi fått från skolans lokalförsörjningsbudget.

Dan Ottosson, ansvarig energiinriktningen Viskastrandskolan

Projektet, som kostade 1,1 miljoner kronor att genomföra, omfattade installation av 247 solpaneler med en total effekt på 70 kW. Under hela det årslånga genomförandet deltog eleverna på energiinriktningen i allt från inledande riskanalys av eventuella arbetsmiljöproblem till driftsättning. Under projektets genomförande fick skolan en hel del support från Storel och Richard Liljeros.

– För oss på Storel är samarbetet med skolan fördelaktigt på flera sätt. Dels får vi goda kontakter med blivande elektriker och så visste vi att solanläggningen skulle bli något att visa den ökande skara av elinstallatörer som nu intresserar sig för solenergi som en ny affärsmöjlighet, säger Richard.

Dan Ottosson tog också hjälp från andra program på skolan under projektets genomförande.
– Eftersom vi visste att det här skulle bli en referensanläggning som många ville komma att titta på, bad vi programmen inom bygg och plåt om hjälp med att sätta upp skyddsräcken. Och så fick eleverna som läser grafisk design vara med och göra skyltar. För det här sättet att arbeta över programgränserna har vi nu blivit nominerade som finalister i den tävling som genomförs under kommunens bildningsdagar i höst, säger en stolt Dan Ottosson.

– För oss på Storel är samarbetet med skolan fördelaktigt på flera sätt. Dels får vi goda kontakter med blivande elektriker och så visste vi att solanläggningen skulle bli något att visa den ökande skara av elinstallatörer som nu intresserar sig för solenergi som en ny affärsmöjlighet.

Richard Liljeros, Storel

Under det här läsåret ska Dan Ottosson och hans elever genomföra ännu ett solenergiprojekt – den här gången på totalt 80 kW installerad effekt. Dessa paneler ska installeras på en byggnad intill skolan som tidigare fungerat som garage. Andra projekt som eleverna på el- och energiprogrammet genomfört handlar om utbyte av äldre armaturer till LED, med närvarostyrning på toaletter och i omklädningsrum. Tillsammans med elever på den fordonstekniska linjen ska det också byggas en elbil under läsåret.

– Och så låter vi eleverna själva bygga alla övningsstationer och liknande. Vi har också en idé om att inrätta en elverkstad på skolan, där allmänheten ska kunna lämna in elprylar för reparation – efter samma modell som fordonsprogrammet här tillämpar för bilreparationer, säger Dan Ottosson.

FAKTA

Viskastrandskolans projektmodell

Projektmodellen som Dan Ottosson och hans kolleger arbetar efter har höjt intresset för att söka till skolan.

– Den har gott stöd av våra politiker som vill satsa pengarpå den här formen av undervisning, säger rektor Magnus Björk.

Han konstaterar också att kommunens politiker har lärt sig mycket av solcells­projektet.