Logga in

Så påverkar nya behörighetsreglerna dig

Publicerad
22 aug 2016, 15:29

Vad innebär egentligen de nya behörighetsreglerna, och hur påverkar de företagen? Kring de frågeställningarna kretsade ett seminarium som Elsäkerhetsverket höll i förra veckan. Seminariet hölls på två platser – i Jönköping och Arlanda – och lockade drygt 400 personer.

Den första juli 2017 träder nya Elsäkerhetslagen i kraft och därmed också det nya behörighetssystemet för elinstallationer. Någon gång vid årsskiftet räknar Elsäkerhetsverket med att också de nya föreskrifterna till lagen ska vara klara. De är just nu ute på remiss, med sista september som sista dagen för synpunkter.

– Största förändringen med den nya elsäkerhetslagen är att ansvaret för elinstallationen övergår från den behörige installatören till företaget. Det ska också finnas ett egenkontrollprogram och så får Elsäkerhetsverket ett nytt tillsynsområde, elinstallationsföretagen, säger Peter Lindberg, projektledare för arbetet med det nya behörighetssystemet.

”Många företag har idag ett kvalitetssystem och mycket av det om finns där kommer att passa bra i egenkontrollprogrammet”

Peter Lindberg, Elsäkerhetsverket

 Som tidigare är det anläggningsinnehavaren som har ansvar för att anläggningen är säker och att arbetet utförs på rätt sätt och av rätt personer. Det nya är att när det gäller själva elinstallationen så är det efter den första juli installationsföretaget som är ansvarigt.

Företaget ska se till att arbetet utförs enligt elinstallationen utförs enligt Elsäkerhetsverkets krav och det ska ha ett egenkontrollprogram som säkerställer det. Elinstallationsarbetet får endast utföras av elinstallatörer som omfattas av det programmet.

– Många företag har idag ett kvalitetssystem och mycket av det om finns där kommer att passa bra i egenkontrollprogrammet. Vi kommer att göra så mycket vi kan för att stödja företagen och bland annat ta fram en handbok som kommer att fungera som ett stöd för företagen, förklarar Peter Lindberg och tillägger:

– Beroende på hur företaget är organiserat så kan det finnas behov av att det finns flera utpekade elinstallatörer för efterlevnad. För vår del på Elsäkerhetsverket så räcker det med en kontaktperson som har ansvaret för att registrering och så vidare blir genomförd.

Nytt från första juli nästa år är också kravet på registrering av elinstallationsföretag. Tanken är att konsumenter och andra som vill köpa elinstallationstjänster ska ha tillgång till information om vilka företag som uppfyller elsäkerhetslagens krav. Elsäkerhetsverket räknar med att registrering ska kunna ske från årsskiftet och framåt. Första juli 2017 måste den vara klar.

”Det ska vara ett enkelt förfarande att registrera företaget och det kommer då att ske via en e-tjänst där man går in på Elsäkerhetsverkets hemsida och knappar in nödvändiga uppgifter där”

Peter Lindberg, Elsäkerhetsverket

Innan registreringen kan ske måste företaget ha upprättat sitt egenkontrollprogram. Om det är gjort ska det gå snabbt att slutföra registreringen.

– Det ska vara ett enkelt förfarande att registrera företaget och det kommer då att ske via en e-tjänst där man går in på Elsäkerhetsverkets hemsida och knappar in nödvändiga uppgifter där, säger Peter Lindberg.

I registret kommer att finnas uppgifter om vilka verksamhetsområden företaget inom. Det innebär att egenkontrollprogrammet måste omfatta alla de områden man vill registrera sig för. Som en följd av detta kan det bli aktuellt för ett företag att uppdatera sin information i registret den dag verksamheten expanderar in på ett nytt område.

– Vi rekommenderar att registreringen utförs av den person som enligt de nya reglerna kallas ”elinstallatör för regelefterlevnad”. Det här är den person som ersätter det gamla kravet på behörig elinstallatör i företaget och det ska finnas en sådan person i varje registrerat företag. I större företag med många skilda verksamhetsområden kan det finnas flera, men vi på Elsäkerhetsverket vill ha en enda person som ansvarig för registrering och kontaktperson med oss, understryker Peter Lindberg.

På Elsäkerhetsverket arbetas det nu för fullt med att skriva föreskrifter och inte minst med att ta fram information och stödmaterial till elinstallationsföretagen. Det mesta kommer att dyka upp på myndighetens hemsida. Där finns en egen avdelning för nya behörighetsreglerna; www.elsakerhetsverket.se/nyaregler.

Speciellt användbar hoppas Elsäkerhetsverket att den handbok som tas fram för att hjälpa företagen ska bli.

– Handboken kommer att vara uppbyggd i olika moduler. Där ska finnas allt från definitioner av begrepp till praktiska råd, checklistor och tips, säger Camilla Arnäs-Nielsen, kommunikatör på Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverkets information kommer också att rikta sig mot konsumenterna, för att göra dem medvetna om vilka möjligheter den nya elsäkerhetslagen ger dem.

– Vi ser framför oss ett långsiktigt arbete mot konsumenterna för att förändra deras attityd till elsäkerhet. I all vår kommunikation är det hemsidan som är navet och där kommer att finnas en ny funktion – Kolla Elföretaget – där konsumenten kan se om ett företag är registrerat eller ej och vilka verksamhetsområden företaget är registrerade inom. Vi uppmanar företagen att länka till den funktionen. Det är ett bra sätt att skryta med sin registrering, tipsar Camilla Arnäs-Nielsen.