Logga in

Ella kan räkna med jobb direkt efter examen

Publicerad
9 jun 2016, 09:41

Det gångna läsåret har varit ett annorlunda år för elever och lärare vid el- och energiprogrammet på Dragonskolan i Umeå. I höstas blev skolan nämligen ETG-partner och ­började tillämpa elteknikbranschens egen utbildningsmodell.

Intresset för att läsa elteknik på Dragonskolan i Umeå är stort, men intagningen hålls väl i synk med branschens behov. Det är förstås en extra morot för eleverna att de alla kan räkna med jobb direkt efter examen.

Elteknikbranschens eget skolkoncept ETG fortsätter att flytta fram positionerna. Inför det här läsåret ökade antalet skolor till 28 och nordgränsen för möjligheten att läsa enligt ETG-modellen flyttades från Ådalen till Västerbotten. Så nu har lärare och skolledning på Dragonskolan i Umeå snart ett år bakom sig då de arbetat med ett spännande nytt utbildningsupplägg.

– Vi har ägnat de gångna månaderna åt att lära oss konceptet och att arbeta med kvalitetssäkringen av utbildningen. Det har varit en spännande grej för både lärare och elever, konstaterar Sten Persson, en av Dragonskolans sju rektorer och ansvarig för de olika inriktningarna inom el- och energiprogrammet.

Det finns fyra inriktningar att välja mellan; elteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik samt energiteknik.

– Vi har ägnat de gångna månaderna åt att lära oss konceptet och att arbeta med kvalitetssäkringen av utbildningen. Det har varit en spännande grej för både lärare och elever.

Sten Persson, en av Dragonskolans sju rektorer och ansvarig för de olika inriktningarna inom el- och energiprogrammet.

– Det är elteknikinriktningen som kommer att följa ETG:s undervisningsmodell hela vägen fram till examen, men alla de fyra inriktningarna får arbeta på det här sättet första läsåret, förklarar Sten Persson.

Totalt tas 64 elever in varje år till programmet och de fördelas lika under andra och tredje årskursen mellan de fyra inriktningarna.

På Dragonskolan har det sedan länge funnits ett gott samarbete med företagen i Umeå med ­omnejd och hänsyn har tagits till deras behov av ny arbetskraft. Det behovet har fått styra hur många elever som tas in varje år.

Utfallet i fråga om möjligheten till jobb efter skolan bekräftar att antalet elever väl mot­svarar vad elteknikbranschen behöver. Av de 16 elever som tog examen våren 2015 hade 13-14 lärlingsplats innan de slutade skolan och resten fick också jobb senare.

– En anledning till att eleverna är efterfrågade hos företagen tror jag är att vi inte skickar ut dem på APL-praktik förrän i slutet av andra årskursen, menar Johan Lindahl som är lärare i årskurs två.

– Det är elteknikinriktningen som kommer att följa ETG:s undervisningsmodell hela vägen fram till examen, men alla de fyra inriktningarna får arbeta på det här sättet första läsåret.

Det innebär att de redan hunnit skaffa sig en hel del kunskaper innan det är dags att möta verkligheten ute i arbetslivet. Praktiken i årskurs två omfattar fem veckor och i årskurs tre blir det ytterligare 10 veckors APL.

– Vi har förskjutet praktiken för att eleverna ska vara mer redo för den och det har resulterat i att en del elever får erbjudanden om jobb redan då. Det är inte ovanligt att elever får sommarjobb mellan tvåan och trean, säger Johan Lindahl.

Men APL-praktiken är inte det enda sättet för eleverna här att lära sig hur det går till i den verkliga byggvärlden. Tillsammans med bygg- och anläggningsprogrammet bygger el- och energiprogrammet nämligen smarta hus – fem villor åt gången. Under årskurs tre får eleverna på så vis ytterligare praktiska erfarenheter eftersom de då är ute på något av byggena en dag i veckan.

Företagen i branschen är väldigt nöjda med eleverna. Det framkommer vid de branschråd som skolan samlar en gång per termin, en del av verksamheten som Sten Persson vill tagga upp ytterligare inför framtiden.

– Nu när vi blivit ETG-skola behöver vi arbeta ännu närmare företagen, konstaterar han. Det är viktigt inte minst för att skolan ska få behålla de fina praktikplatser som jag upplever att vi har i dag.

– Nu när vi blivit ETG-skola behöver vi arbeta ännu närmare företagen, konstaterar han. Det är viktigt inte minst för att skolan ska få behålla de fina praktikplatser som jag upplever att vi har i dag.

Dragonskolan har gott rykte bland högstadieelever runtom i Västerbotten. Söktrycket till skolans olika utbildningar är högt. För el- och energiprogrammet är det så att alla elever som tas in har haft programmet som förstahandsval inför gymnasiet. Genomströmningen på el- och energiprogrammet är hög – 94 procent av eleverna fullföljer sin utbildning.

En rundtur i programmets lokaler ger en god idé om varför det är så. På El- och energiprogrammet är alla nio lärare utbildade yrkeslärare, och de verkar ovanligt motiverade och nöjda med situationen på skolan.

– Hela skolan har god ekonomi och det hjälper förstås till. Vi köper den utrustning vi vill ha och har en väldigt god IT-infrastruktur med egen dator till alla elever, bland annat, säger Johan Lindahl.

Egen dator har eleverna haft sedan 2008 och tillsammans med det faktum att skolan har genomgått en omfattande renovering, har det starkt bidragit till att skolan ökat i popularitet. Elevvolymerna har vänt uppåt igen och nu ökar ålderskullarna i gymnasieåldern så det mesta ser ut att gå Dragonskolans väg i fortsättningen.

FAKTA

Dragonskolan

• 175 elever läser just nu på de fyra inriktningarna inom el- och
energiprogrammet på Dragonskolan som är en av landets större gymnasieskolor med 2 000 elever och tio olika nationella gymnasieprogram
• Skolan har också elitidrottsgymnasium
• Undervisningen bedrivs i tre hus, vart och ett med egen administration och elevhälsa
• Har Umeå, Vännäs, ­Vindeln, Robertsfors och Nordmaling som upptagningsområde.