Logga in

El- och energielever får utlandspraktik

Publicerad
20 jun 2016, 14:08

Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu beviljat medel till landets skolor för utbyten i Europa. Bland dessa finns Malgomajskolan i Vilhelmina som bland annat ska skicka elever på el- och energiprogrammen på praktik i Nederländerna.

Malgomajskolan i Vilhelmina får 54 518 euro från UHR. Pengarna ska skolan använda till att skicka elever på programmen el- och energi, restaurang och livsmedel och vård och omsorg på praktik till Nederländerna. Dessutom ska personal delta i fortbildningskurser i andra länder i Europa, bland annat i syfte att utveckla skolans arbete inom digitalisering, enligt ett pressmeddelande.

Totalt är det 185 miljoner kronor som fördelas av UHR inom Erasmus+, EU:s program för europeiskt samarbete inom ut­bildning, ungdom och idrott. Programmet ska bidra till att möta de utmaningar som Europa står inför, till exempel mottagandet av nyanlända och den höga ungdomsarbetslösheten.