Logga in

Så mycket tror svenskarna på el från solen

Publicerad
30 maj 2016, 17:17

Hälften av svenskarna tror att solen kommer stå för 20 procent av elproduktionen om tio år. Det kan jämföras med förra årets svenska elproduktion då solen stod för 0,1 TWh av 158,5 TWh totalt.

Svenskarna har aldrig varit så positivt inställda till solenergi som idag. En undersökning som Yougov utfört åt elbolaget Eon visar att 41 procent anger solenergi som sin favoritenergikälla och att sex av tio svenskar anser att solenergi bör vara subventionerad.

Kanske ännu mer uppseväckande är att hälften av svenskarna tror att solenergi kommer stå för 20 procent av den svenska elproduktionen om 10 år. För trots att solelsproduktionen ökade med 60 procent 2015 är vägen till det målet mycket lång. Förra årets utbyggnad gjorde att produktionen ökade från 0,0 till 0,1 TWh eller 0,0006 procent av den totala svenska elproduktionen. Ska den nå målet, förutsatt att totalen på 158,5 TWh består, så motsvarar 20 procent 31,7 TWh. Det skulle kräva en ökning med 317 gånger från dagens nivå.

Sju av tio svenskar i undersökningen är positiva till solenergi. Och de som är negativ anser att dåligt väder och långa vintrar gör Sverige olämpligt för solenergi. Idag är det Tyskland som har självklara ledartröjan för solcellsutbyggnad i Europa och i jämförelse ligger delar av Sverige bra till.

– Södra Sverige har till exempel lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland. Vi arbetar för att solceller ska bli ett lika naturligt och medvetet val som att köpa ekologisk mat, säger Karin Jarl-Månsson, vd, Eon Försäljning.

Undersökningen gjordes i april 2016 av undersökningsföretaget Yougov och ett statistiskt representativt urval av 2000 vuxna svenskar svarade.