Logga in

Stor ökning av kostnaden för elmaterial

Publicerad
16 jan 2023, 11:25

Siffror från SCB visar att byggkostnaderna för flerbostadshus ökade med 15 procent förra året. Men prisökningen för elmaterial var större.

SCB:s Byggkostnadsindex jämför kostnaderna på månads- och årsbasis för ett antal byggmaterial. Däribland el- och VVS-material.

Räntor och materialpriser har ökat kraftigt på ett år
Så påverkas installation när byggkostnaderna ökar stort

Då gäller det att gå in i nya projekt med rätt strategier
Skenande materialpriser utmanar installationsbranschen

De senaste siffrorna som presenteras i dag måndag visar att det bara var armeringsstål (kostnadsökning med 27,1 procent) och golvmaterial (kostnadsökning med 28,4 procent) som hade högre kostnadsökningar än elmaterial under december 2022 jämfört med december 2021..

På ett år har byggkostnaden för ett flerbostadshus stigit med 15,6 procent. Det kan slå mot byggandet i stort och antalet uppdrag för installatörer. De senaste prognoserna talar om en kraftig inbromsning av byggtakten.

SCB:s Byggkostnadsindex visar också att entreprenörernas kostnader steg med 10,9 procent och att byggherrekostnaderna steg med hela 39,0 procent. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader, som steg med 138,0 procent.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 33,2 procent mellan december 2021 och december 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för elkraft och dieselolja mest, 99,4 respektive 28,2 procent.

Kostnaderna för maskiner och omkostnader steg med 16,0 respektive 6,7 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 2,3 procent.

Kostnadsökningen för VVS-material var 12 procent under december 2022 jämfört med december 2021.

De skenande materialpriserna slår direkt mot installationsbranschens hjärta
Chockhöjda priser på material oroar installationsbranschen

Totalt ökade kostnaderna för byggmaterial med närmare 13,7 procent i december 2022 jämfört med december 2021.

FÖRÄNDRINGAR EFTER VARUSLAG, DECEMBER 2022 JÄMFÖRT MED DECEMBER 2021

Varuslag
 dec 2021–dec 2022
Golvmaterial28,4
Armeringsstål27,1
Elmaterial19,2
Järn och stål*18,0
Övrigt byggmaterial **17,7
Betongvaror12,7
VVS-material12,0
Vitvaror11,8
Snickerier11,4
Material för målning3,8
Trävaror– 11,6
Summa för byggmaterial13,7

* Inklusive armeringsstål

**här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.

Källa: SCB

Läs mer om SCB:s statistik om byggkostnader här.