Logga in

”Kursbetygen märks tydligast för yrkeselever”

Publicerad
22 dec 2015, 11:25

Den pågående gymnasieutredningen ska få i uppdrag att analysera för- och nackdelar med ämnesbetyg jämfört med kursbetyg och ska se över möjligheterna att införa ämnesbetyg istället. Det har regeringen beslutat.

– Elever ska belönas för det de kan, inte bestraffas för vad de inte kan. Helhetsprestationen måste vara det som ligger till grund för betyget, det säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

På gymnasiet idag sätter läraren betyg när en kurs har avslutats. Den ordningen har fått kritik från många håll. Den anses motverka ämnesfördjupning, orsaka stress och avhopp.

Pär Lundström på Elektriska installatörsorganisationen välkomnar regeringens initiativ. Han tycker att kursbetyg hackar upp inlärningen. Han tar exemplet mekatronik och elektromeknanik, som eleverna på el- och energiprogrammet läser efter varandra.

– För yrkeselever bygger innehållet i de olika kurserna på varandra och det vore smartare att läsa de här ämnena – och många andra – parallellt.

Pär Lundström anser också att elever som går yrkesgymnasium missgynnas jämfört med elever på teoretiska gymnasieprogram. Dels för att ämnena på de teoretiska programmen är kända sedan hela grundskolan, medan yrkesämnena är helt nya. Kursbetygen i årskurs 1 baseras på vad yrkeseleverna lyckats tillgodogöra sig under väldigt kort tid. Dels för att han anser att innehållet mera hänger ihop.

– Ohms lag känner de flesta till, att U är lika med R gånger I. Men många har ingen aning om vad det betyder i praktiken förrän de kommit till de praktiska kurserna. Därför är det en fördel för förståelsen att läsa kurser parallellt och under en längre tid.

Kurser i svenska, matte och engelska är fristående i högre grad tycker Pär Lundström. Han anser att Utbildningsdepartementets förslag skulle gynna både elever och företag i elteknikbranschen.  

– För oss är det viktiga att man har förstått ämnet elinstallation i både teori och praktik och kan tillämpa de kunskaperna när man kommer ut på en arbetsplats.

Det nya uppdraget till gymnasieutredningen innebär att utredaren ska analysera för- och nackdelar med att införa ett system där betyg sätts för ett helt ämne. Bland annat kommer utgångspunkten vara hur ämnesbetyg påverkar möjligheten att komma in på högre utbildning.